Järnvägsplanen för sträckan Långsjön - Sillekrog har överklagats

Planen har blivit överklagad, vilket innebär att regeringen nu tar ställning i frågan. Foto: Trafikverket

Trafikverkets järnvägsplan för sträckan mellan Långsjön och Sillekrog har överklagats, vilket påverkar den berörda sträckan av Ostlänken.

Fastställandet av planen ägde rum den 15 december 2023 i Trosa- och Nyköpings kommuner i Södermanlands län samt i Södertälje i Stockholms län. Överklagandet innebär nu att ärendet går vidare till regeringen för beslut. 

Ostlänken sträcker sig över 16 mil och utgör en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Planerings- och projekteringsarbetet för Ostlänken pågår för större delen av sträckan, och byggandet av järnvägen beräknas starta år 2024, med planerad trafikstart år 2035.

Källa: Trafikverket