Hagastadens station ser ljuset i tunneln

Plattformen är stationens innersta rum och kallas Snäckan. Bilden är ett utformningsförslag som kan komma att justeras. Foto: TMRW.Rundquist.Hagastaden.Runway

Från arbetsområdet på Solnavägen utanför Karolinska har det nu sprängts ut ett hål  mellan markytan och plattformsutrymmet cirka 20 meter under jord. Det är härifrån du kommer kunna ta rulltrappan från tunnelbanan upp till biljetthallen när bygget av Grön linje till Arenastaden är klart 2028.

Hagastaden är en växande stadsdel som knyter ihop Solna med Stockholm. Fullt utbyggt kommer totalt 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser rymmas här. Längs tunnelbanans nya gröna linje byggs de nya stationerna Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. När allt är klart ansluter de nya spåren vid Odenplan och tunnelbanans befintliga Gröna linje.

bild
Plattformen är stationens innersta rum och kallas Snäckan. Bilden är ett utformningsförslag som kan komma att justeras. Foto: TMRW.Rundquist.Hagastaden.Runway
bild
Visionsbild av station Hagastadens norra biljetthall. Illustration: Region Stockholm/&Rundquist

Om stationen

Station Hagastaden får fyra entréer: en i Karolinska Universitetssjukhuset, en på det nya torget utanför sjukhuset, en mot Karolinska Institutet och en vid Torsplan.

Anläggningsarbetena för station Hagastaden – som består av borrningar, sprängningar och betongarbeten – pågår till och med 2025. Därefter sker installationer av bland annat rulltrappor, hissar, spår, el och olika tekniska system

 • Station Hagastaden byggs 20 meter under markytan.
 • Stationen får fyra entréer.
 • 3 800  resenärer beräknas stiga av varje timme under rusningstrafik vid Hagastaden år 2030.
 • Restid Odenplan – Hagastaden: 2 minuter
 • Restid Hagastaden – Gullmarsplan: 16 minuter
  bild
  Station Hagastaden får fyra entréer. Bild: Region Stockholm

  Källa: Region Stockholm