Bråk om Lidingöbanan

Lidingöbanan, här fotad på den tidigare bron. Foto: Helena Åberg/Lidingö stad

Situationen kring trafiken på Gamla Lidingöbron har väckt frågor och oro bland invånarna. Efter öppningen av gång- och cykelbanan har invigningen av spårvagnsdelen av bron dröjt. Spår- och ledningsarbeten har legat stilla under en längre tid och byggnadsarbetena verkar vara avslutade. Orsaken till förseningen har varit dunkel, förutom att brons spårdel inte har passerat en slutbesiktning. 

Det pågår en tvist mellan SL och Lidingö stad angående ansvaret för driften. Ersättningsbussar fortsätter att trafikera sträckan mellan Ropsten och Bodal medan frågan om vem som ska stå för kostnaderna för busstrafiken lyfts fram.

Enligt Lidingönyheter rapporterades det att SL skickar fakturor för ersättningstrafiken till Lidingö stad, som i sin tur vägrar att betala och returnerar fakturorna. Enligt rapporteringen från Lidingönyheter förutspår SL att trafiken tidigast kan återupptas vid påsk. Under tiden används ersättningsbussar över bron, vilket kostar 50 000 kr per dygn. Det är en kostnad som SL motsätter sig att betala.

Enligt tidningen Mitt i Stockholm har SL och Lidingö stad skilda uppfattningar om situationens säkerhet och framtid. Trots att bygget av bron verkar klart dröjer det innan trafiken kan återupptas. Det har uppstått en dispyt mellan parterna gällande ändrade planer och bygghandlingar. SL hävdar att bron inte uppförts enligt deras godkända bygghandlingar från 2020, medan Lidingö stad påstår att de samordnade bygghandlingarna med SL innan färdigställandet.

En central punkt i diskussionen är jordning av likspänningssystemet på bron, vilket SL anser vara av avgörande betydelse för elsäkerheten. Lidingö stad hävdar dock att externa experter har granskat och godkänt anläggningen för bruk, fastän SL anser att vissa brister återstår, skriver tidningen Mitt i.

Parterna arbetar för att klarlägga och åtgärda eventuella brister. Kortsiktiga lösningar som provisoriska barriärer övervägs medan de söker permanenta lösningar. När alla krav är uppfyllda och bygget godkänt av Lidingö stad kan SL genomföra sin egen kontroll för att sedan behöva cirka tolv veckor för tester och provkörningar innan trafiken kan återupptas.