Beslut om trafikplikt för Norrtåg

Nuvarande trafikavtal mellan Norrtåg AB och operatören Vy Tåg AB löper ut i december 2025. Foto: andres siimon/unsplash

Under det senaste sammanträdet i Umeå fattade den regionala utvecklingsnämnden flera viktiga beslut. Bland dem ingick uppdraget att utveckla framtida strategier för mineral- och energiförsörjning i Västerbotten. Dessutom beslutades det att implementera trafikplikt för Norrtåg.

Kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län samarbetar genom Norrtåg AB för att driva regional tågtrafik inom sina områden. Ett beslut under Regionala Utvecklingsnämnden innebär att allmän trafikplikt införs för Norrtågstrafiken, som innefattar kollektivtrafik på linjer där det inte är kommersiellt hållbart eller där det är samhällsviktigt.

Det nuvarande trafikavtalet mellan Norrtåg AB och Vy Tåg AB löper ut i december 2025. Inför upphandlingen framkom det att ingen aktör planerar att driva trafiken enbart på kommersiell grund i den omfattning som regionerna behöver. Dessutom tillåter kollektivtrafiklagen att kommersiell trafik kan anmälas och avanmälas med tre veckors varsel, vilket inte säkerställer den långsiktiga stabilitet som behövs. Därför fattades beslutet att införa ny allmän trafikplikt för Norrtågssystemet.

– Trafikpliktsbeslutet utgör grunden för att Norrtåg ska kunna gå vidare och upphandla samt teckna avtal med tågoperatör för Norrtågstrafiken från december 2025. Tågtrafiken och dess fortsatta utveckling möjliggör hållbara och tillgängliga persontransporter vilket är en viktig byggsten i den gröna samhällsomvandlingen i norra Sverige, säger Karolina Filipsson, strateg på Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten.

Källa: Region Västerbotten