Train Alliance och Siemens Mobility ingår avtal om ny lokverkstad i Malmö

Platsen har strategiska fördelar, särskilt dess direkta anknytning till godsbangården, vilket utgör en avgörande faktor vid val av plats. Det är särskilt betydelsefullt med tanke på den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen som förväntas öppna 2029. Denna förbindelse förväntas ge en betydande positiv impuls till godstrafiken i området. Foto: Train Alliance

Train Alliance, specialiserat på utveckling och ägande av järnvägsanläggningar för logistik och underhåll, har nyligen ingått ett marksäkringsavtal med Siemens Mobility AB i Malmö. Avtalet är riktat mot att säkra mark för en planerad modern lokverkstad som Siemens Mobility planerar att etablera.

De båda företagen har redan ett långsiktigt avtal gällande en lokverkstad i Hallsberg. Platsen i Malmö har strategisk betydelse med direkt anslutning till godsbangården, särskilt med tanke på den framtida Fehmarn Bält-förbindelsen som förväntas påverka positivt på godstrafiken från 2029 och framåt.

Enligt Kristina Nyquist, VD för Siemens Mobility AB, är den planerade etableringen av en lokverkstad i Malmö i linje med deras mål att vara en ledande aktör inom service för moderna lok. Siemens har nyligen ökat sin lokservicekapacitet med invigningen av lokverkstaden i Hallsberg.

Train Alliance förväntas erhålla avgifter från potentiella kunder under marksäkringsprocessen, vilka kommer att täcka ägandekostnader för marken. Dessa kostnader förväntas vara betydligt lägre än de förväntade hyresnivåerna i framtiden.