Framtidens europamarknad för intermodala godstransporter och strategiska nätverk och aktörer har kartlagts

Hamnen i Rotterdams järnvägsnät tillfördes ytterligare ett nytt regionalt nav. I sin roll som järnvägsoperatör lanserade APM:s containerterminal i Rotterdam en direkt järnvägsförbindelse med Container Terminal Herne GmbH – ett stenkast från tyska städerna Bochum och Gelsenkirchen. Foto: Container Terminal Herne GmbH

Europas hamnar, terminaler och järnvägsoperatörer står i centrum för en omvälvande utveckling som kräver en ny syn på marknaden. Tidigare har marknadsandelar på regional och nationell nivå dominerat, men framtiden kräver ett globalt perspektiv på hantering och kontroll av transportkedjor.

Detta framgår av en ny studie från SCI Verkehr, "European Intermodal Rail Freight Market - Networks, Players, Outlook", som ger en översikt över aktuella trender inom intermodala marknaden.

Studien detaljerar verksamheten hos en liten grupp globalt aktiva företag som formar leverans- och transportkedjor efter sina behov, med fokus på de "Stora Fyra" inom intermodala tjänster: MSC, MAERSK, CMA CGM och COSCO.

Dessa globala jättar med stor köpkraft kan skaffa partnerskap, aktier och till och med hela företag längs leveranskedjan. Med varje förvärv av hamnar, terminaler, järnvägs- och allt oftare vägoperatörer, växer deras inflytande.

Växande makt

Service-nätverk garanterar flexibilitet inom deras egna nätverk, och de kan självständigt bestämma volymer, rutter och transportkombinationer i Europa oberoende av leverantörer och konkurrenter.

Denna växande makt hos "Stora Fyra" har potential att omstrukturera konkurrenssituationen inom järnvägs- och logistiksektorn. Deras egna strategiska mål dominerar alltmer, oberoende av politisk reglering. Vare sig nationella eller europeiska politiska mål, som klimatåtgärder eller rörlighet och anslutning för periferregioner, är huvuddrivkrafterna för dessa stora företag. Istället är det kontrollen över Europas import- och exportflöden som garanterar vinster för varje aktör.

Jämn spelplan

Europeiska konkurrensmyndigheter är alltmer inriktade på att säkerställa en jämn spelplan inom godstransport på järnväg, särskilt med tanke på tidigare nationella aktörer. Även om EC:s utredningar öppnar upp möjligheter för konkurrenter, är dessa även av intresse för de största aktörerna. Detta drivs även av stora investeringsbehov: Föråldrad rullande materiel och infrastruktur som arbetar vid kapacitetsgränsen, kopplat till låga tillväxtrater och obalanserad konkurrenskraft.

Under dessa förhållanden måste alla intressenter ha en tydlig bild av den europeiska intermodala marknaden. Avgörande faktorer som tillgång till hamnar, terminaler och järnvägar samt korridorer är i fokus i studien från SCI Verkehr.

Djupgående inblick

Studien "European Intermodal Rail Freight Market 2023 - Networks, Players, Outlook" erbjuder detaljerad analys av marknadsaktörernas framtidsutsikter och innehåller bakgrundsinformation om hamnar, terminaler, järnvägskorridorer och den intermodala godsvagnsflottan.

Läsaren får en djupgående inblick i den nuvarande situationen, planerade projekt och potentiella alternativ för aktörer. Studien belyser möjligheter och strategier för hamnar och järnvägsoperatörer i Europa.

Studien "European Intermodal Rail Freight Market" finns nu tillgänglig på engelska från SCI Verkehr GmbH.

Källa: SCI Verkehr GmbH