Sista M33:an klar för trafik på Slottsskogsdepån

SLX-medarbetare. Foto: Göteborgs Spårvägar

En stor milstolpe uppnåddes då den sista M33:an, med nummer 530, godkändes för att trafikera spårvagnsrutten. En sammankomst hölls på Slottsskogsdepån där medarbetare från Göteborgs Spårvägars M33-projekt och Alstom samlades på eftermiddagen för att fira med en enkel ceremoni.

– Vi har nu nått denna milstolpe för M33 tack vara fantastiska och enormt ihärdiga arbetsinsatser av de involverade medarbetarna. Vi arbetar nu vidare för att säkerställa alla övriga leverabler enligt avtalet och ser fram emot leveransen av första M34:an säger Johan Henriksson, projektledare M33 på Göteborgs Spårvägar.

Från ankomsten till Göteborg genomgår varje M33 en serie tester och förberedelser innan den är redo för trafik. Marinko Rokic och Goran Divkovic, garantispecialister på Slottsskogsdepån, har varit närvarande under hela processen.

– När vagnarna har mottagits på Rantorget gör Alstom de första ankomstinspektionerna och Göteborgs Spårvägar installerar rakelutrustning och Västtrafiks biljettsystem. Två-tre dagar efter ankomst har vagnarna tagits hit till Slottsskogen där vi under två-tre veckor kontrollerar vi vagnen invändigt och utvändigt, testar bromsar, lampor och ljud. I slutskedet gör Västtrafik en leveranskontroll där de bland annat tittar på dekaler och destinationsskylar. När allt är klart kan vagnen sättas i trafik.  

Parallellt har garantispecialisterna på Slottsskogen jobbat med olika frågor kopplat till M33. 

– Det är alltid många bollar i luften i denna lilla depån och genom hela leveransen av M33 har det varit ett nära samarbete mellan oss garantispecialister, M33-projektet och Alstom, säger Marinko.

Källa: Göteborgs Spårvägar