Med nya tunnelbanestationer och 250 000 nya kvadratmeter trästad blir Sickla en framtida nod

Sträckan mellan Sickla udde och Sickla Foto: SL

Sickla förvandlas till en central knutpunkt i Stockholm med tre nyuppförda tunnelbanestationer och 250 000 kvadratmeter trästad. Under samtalsserien "Stockholmssamtalen," i samarbete med MTR, Atrium Ljungberg och Stockholms Handelskammare, betonades Sicklas roll som en plats som visar på nästa generations stadsutveckling.

Stockholms pågående historiska expansion inkluderar utformningen av den nya tunnelbanan, vilken integreras med både gamla och nya stadsdelar. Detta skapar unika möjligheter för stadens tillväxt samtidigt som det väcker frågor kring hur mobilitet, bostäder och kontor ska planeras för att främja hållbarhet, attraktivitet och trygghet.

Det är inte enbart satsningar ovan jord som görs i Sickla just nu. Tillgängligheten till platsen med omnejd kommer att i allra högsta grad främjas av utbyggnaden av tunnelbanan.

– Förutom att det nu byggs en helt ny stadsmiljö ovan jord, får Sickla också en helt ny nivå av tillgänglighet i form av tre nya tunnelbanestationer. Det här visar på hur tätt sammanflätat hållbar stadsutveckling och trafikplanering fungerar – en dynamisk och växande stad måste mötas av en växande och flexibel kollektivtrafik, sa Caroline Åstrand, vd för MTR.

Under diskussionen lyfte Per Schlingmann, föreläsare, rådgivare och entreprenör, fram några reflektioner kring hur morgondagens stad formar sig och hur den gröna omställningen driver städer framåt.

– Klimatomställningen är en motor för verklig förändring, och städer världen över positionerar sig därefter. En modern stad ser klimatfrågan som en drivkraft för sin utveckling, påpekade han.

Han fortsatte resonera kring hur pandemins påverkan syns i dag genom förändrade vanor och behov.

– I dag prioriterar vi närheten till jobb, skola och butiker och är mindre benägna att pendla långa sträckor. Detta innebär att nya stadskärnor måste vara dynamiska och mycket tillgängliga för att tillgodose invånarnas behov.

Genom serien ”Stockholmssamtalen” tar Atrium Ljungberg, MTR och Stockholms Handelskammare tempen på några av de frågeställningar som är avgörande när Stockholm växer. Stockholmssamtalen kommer att fortsätta med fler träffar under våren 2024