Tekniskt fel på Mälartågs dubbeldäckare

Ett tekniskt fel som påverkar Mälartågs dubbeldäckare har identifierats. Foto: Mälartåg

Från och med den 1 december har övervåningarna på Mälartågs dubbeldäckare varit otillgängliga på grund av identifierade tekniska problem. Det rör sig om ett strömgenomslag på ett fåtal tak, vilket innebär att felaktig ström har letats till takets ovansida. En teknisk utredning pågår för närvarande för att hantera detta, skriver Res och Trafikforum - Premium.

Esbjörn Wahlberg från MTR:s presstjänst för RT-Forum kommenterar: "Vi upptäckte en mindre avvikelse för ungefär ett år sedan och nu har vi noterat nya felaktigheter." Han tillägger att det aldrig varit någon fara för passagerarna.

Av Mälartågs totalt 60 tåg är strax över 50 av dem dubbeldäckare. I linje med löpande underhåll kommer samtliga tåg att genomgå inspektioner. Utredningen leds av MTR, Transitio (tågens ägare), Mälardalstrafik, Trafikverket och extern expertis.

Res och Trafikforum - Premium rapporterar att följden av avstängningen är en reducering av tillgängliga sittplatser ombord på tågen. I ett officiellt meddelande förklarar MTR att de aktivt arbetar för att mildra konsekvenserna för resenärerna genom att inkludera ersättningsbussar och längre tåg.

Tiden som utredningen kommer att ta är för närvarande oviss. Esbjörn Wahlberg påpekar att övervåningarna stängdes av under fredagen, men enligt MTR har utredningen högsta prioritet.