Petition vill stoppa ombyggnaden av Prags centralstation

Designen är tänkt att betona hållbarhet och mikromobilitet. Bild: Henning Larsen Architects

Henning Larsen Architects, en dansk designbyrå, har vunnit tävlingen om omgestaltningen av Prags huvudstation med byråns förslag "Št'astný Hlavák" (Den lyckliga centralstationen). Planen innefattar en naturlig koppling mellan Vrchlického Sady-parken, passagerarhallen, en ny spårvagnshållplats utanför stationen, och det historiska Fant-byggnaden.

Designen betonar hållbarhet och mikromobilitet, och syftar till att återuppliva Vrchlický Sady. Med sin vision av ett välkomnande och bekvämt offentligt utrymme, domineras Henning Larsens design av en trästruktur som förenar parken, den nya passagerarhallen och den planerade spårvagnshållplatsen. Studion har delat parkområdet i tre sektioner - en kulturell zon, ett "stationstorg" och ett aktivitetsområde, vilket även bidrar till områdets synlighet.

Ny ingång

Designen förbättrar även förutsättningarna för fotgängare och cyklister och erbjuder hållbara lösningar för området, som effektiv hantering av regnvatten.

- Vi är stolta över att kunna öppna en ny ingång till staden som välkomnar både invånare och besökare. Vår vision har varit att skapa en enhetlig och funktionell plats som förenar olika områden till en sammanhängande helhet, säger Jacob Kurek från Henning Larsen.

Designen tar sig an områdets utmaningar och möter behoven från de olika beställarna - staden Prag, järnvägsadministrationen och stadens transportbolag. Henning Larsens förslag har dock fått kritik för att inte integrera väl med Prags miljö och klimat, samt för att försumma den befintliga byggnadens arkitektoniska värde.

Unik arkitektur

En petition har startats för att bevara den nuvarande avgångshallen från 1977 och förhindra dess delvisa rivning enligt det nya förslaget. Kritikerna menar att förslaget inte respekterar platsens unika arkitektur och historia, och att det kan resultera i förlust av ytterligare ett exempel på Prags unika 1970- och 1980-talsarkitektur.

Trots detta ser Henning Larsen fram emot att kunna bidra till Prags utveckling och att skapa ett nytt, hållbart och funktionellt trafiknav som blir en del av människors vardagsliv. Med förväntad start 2028 och en uppskattad kostnad på omkring 2 miljarder CZK (82 miljoner EUR), anses projektet bli en betydande framtidssatsning.

Källor: Správa železnic, Petice.com