Nordic Re-Finance första RC4 med ETCS igång

Ytterligare sju av Nordic Re-Finances fordon av typen RC4 kommer installeras för att möta den ökade efterfrågan på fordon med det nya signalsystemet. Foto: Nordic Re-Finance

Nordic Re-Finance har nyligen fått godkännande för det första RC4-loket med det nya ETCS-signalsystemet, genom ett samarbete med Green Cargo och Alstom. Utrustningen, Ebicab Baseline 3.4, har installerats på detta lok, och ytterligare sju RC4-lok förväntas också bli utrustade inom kort, med planerad färdigställande till sommaren 2024.

Det godkända fordonet har tillåtits för provdrift i kommersiell trafik för att säkerställa dess korrekta funktion. Under första halvan av 2024 väntas det få ett permanent godkännande av European Railway Agency (ERA) för drift i Sverige, med framtida planer att utöka detta till Norge.

ETCS-signalsystemet, som rullas ut över hela Europa, påverkar både spår och fordon. Nyckelsträckor i Sverige som Botniabanan och Haparandabanan har redan driftsatts, med planer på att även utrusta Malmbanan med ETCS under sommaren 2024. Det blir alltmer väsentligt att ha fordon som kan anpassa sig till de nya signalerna. En del av systemet är även en så kallad STM som översätter det äldre signalsystemet ATC2 till den nya datorn.

Eftersom efterfrågan på lok med ETCS ökar stadigt, arbetar företaget för närvarande med installationer på tre fordonstyper: Ellinjeloken RC4 och Traxx AC2, samt diesellinjeloket TMe. Samtliga dessa projekt medfinansieras av Europeiska Unionen genom Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF.

Mikael Zagerholm, tekniskt ansvarig på Nordic Re-Finance, framhåller vikten av denna milstolpe och säger:

"RC4-loket har en ikonisk status inom godstågen. Genom att förbereda det för fortsatt service på den svenska järnvägen, ger vi våra kunder ett pålitligt och väl beprövat ellok för flera decennier framåt. Utrustningen av Traxx AC2 med ETCS möjliggör även en förlängd livslängd för hela vår elloksflotta och möter framtidens behov av dragkraft.