Flera nyheter för Tåg i Bergslagen

Maja Rapp, vd Tåg i Bergslagen. Foto: Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagens avtal med SJ avslutas 10 december 2023, och VR Sverige AB blir den nya operatören. Mycket kommer att vara sig likt, men även en del nyheter väntar från och med nyordningen.

Tåg i Bergslagens avtal med SJ löper ut i december 2023 och efter en genomförd upphandling blir VR Sverige AB den nya operatören. För att säkerställa en smidig övergång i servicen och driften ombord på tågen har omfattande förberedelser genomförts.

– Vår ambition är att du som resenär inte ska märka några större förändringar i din reseupplevelse i samband med operatörsbytet. Vi kommer även fortsättningsvis att knyta samman Bergslagen men vi kommer att göra det i samarbete med vår nya operatör VR Sverige AB. Det ser vi fram emot!, förklarar Maja Rapp, VD Tåg i Bergslagen 

VR Sverige AB kommer att arbeta tillsammans med Tåg i Bergslagen för att upprätthålla trafiken i fyra regioner: Dalarna, Västmanland, Örebro och Gävleborg.

En nyhet är att Tåg i Bergslagen i fortsättningen kommer att ha en egen kundservice med tolv kundrådgivare som ska möta kunderna och assistera längs resan. Kundservice hanteras av Region Västmanland på uppdrag av Tåg i Bergslagen. 

Från och med den 10 december kommer Tåg i Bergslagen att ha en egen enkelbiljett som säljs till fast pris. Biljetten kommer fortfarande gå att köpa genom ombud, till exempel SJ.