Infranord ny huvudentreprenör i Väse

Väse station. Bild: Trafikverket

I mitten av november skrev Trafikverket kontrakt med företaget Infranord som huvudentreprenör för ombyggnaden av Väse stationsområde i Värmland. 

Infranord arbetar redan med att lösa de mer akuta utmaningarna i byggprojektet som bland annat även är framkomligheten på Storgatan, säkerheten på stationsområdet och belysning.

Förbereder stationen inför vintersäsongen

På tågstationen arbetar Trafikverket intensivt för att få klart olika funktioner för resenärerna inför vintersäsongen. De har exempelvis en hel del jobb med plattformarna för att de ska fungera bättre för resandeutbyte när det blir kallare och snön lägger sig. Dessutom har Trafikverket flera öppna schakt för bland annat VA-installationer som behöver fyllas igen och färdigställas.

Planerar för nästa års arbeten

Samtidigt som Trafikverket jobbar med det som behöver bli klart innan årsskiftet planerar de för de arbeten som ska ske nästa år. Det är en hel del som behöver komma på plats för att slutföra ombyggnaden av Väse stationsområde. Det är gång- och cykelvägar, staket, parkeringsplatser, planteringar och mycket annat som gör stationen till en funktionell och inbjudande knutpunkt.

b
Väse, ny mötesstation och planskild korsning Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket