Järnvägsföretagen går som tåget i Alvesta

Alvestas järnvägsföretag är på rätt spår. Foto: andres siimon unsplash

I den kända järnvägsknuten Alvesta, blomstrar affärerna för två järnvägsföretag, enligt rapporter från Smålandsposten Plus. Rail Solutions och Ikonett har nyligen blivit erkända som gasellföretag av DI, vilket indikerar en imponerande tillväxttakt och en långsiktig uppgång.

Även om Alvesta traditionellt förknippas med sin station och järnväg, har det inte tidigare varit känt för större företag inom järnvägssektorn. Detta kan dock vara på väg att förändras med den senaste utvecklingen.

Enligt Smålandsposten Plus har båda företagen, Rail Solutions och Ikonett, stärkt sin position genom att bli utnämnda till gasellföretag av DI, vilket sällan tilldelas de snabbast växande företagen i landet. Med en imponerande omsättningsökning på 200 respektive 131 procent under de senaste fyra åren, har de cementerat sin framgång.

Kristian Dahlin, vd för Ikonett, pekar på företagets riktning som konsulter och förutspår en fördubbling av antalet anställda. Rail Solutions, med Nicko Smyth som ledare, fokuserar på svetsarbeten och täcker inte bara hela Sverige utan även Danmark med sina tjänster, skriver Smålandsposten Plus.

Deras tillväxtattribueras till de omfattande infrastruktursatsningarna från Trafikverket. Bristen på arbetskraft och höga pensionsavgångar inom branschen bidrar till den fortsatta efterfrågan på deras tjänster, vilket förväntas driva deras tillväxt ännu mer.

Trots de framgångar de upplever står de inför gemensamma utmaningar. Begränsade fönster för arbete under natten på grund av trafikflödet på järnvägen och svårigheter att rekrytera erfaren personal är några av de hinder de möter.

Båda företagen ser dock ljust på framtiden och förutspår ytterligare tillväxt, medan de strävar efter att behålla sin distinkta företagskultur och högkvalitativa tjänster.