Toppmodern servicedepå för lok öppnas i Hallsberg

Lokverkstaden i Hallsberg. Foto: Siemens

Nyligen invigde Siemens Mobility sin första servicedepå för moderna lok, inklusive Vectron-lok, i Sverige. Den nya depån i Hallsberg, en av Sveriges största järnvägsknutpunkter, är utrustad med avancerade digitala verktyg och system för effektivt underhåll, både förebyggande och avhjälpande.

Hallsberg, en av Sveriges mest framstående järnvägsknutpunkter, erbjuder enkel tillgång till landets centrala järnvägsnät och utgör därför ett perfekt läge för denna servicedepå. Placeringen längs TEN-T-korridoren gör anläggningen här strategisk för aktörer med gränsöverskridande verksamhet.

– Hög tillgänglighet av rullande materiel är en förutsättning för framgång för järnvägsoperatörer och en av de viktigaste förutsättningarna för att möta de ökande kraven på hållbar godstrafik. Den nya anläggningen ökar vår kapacitet och breddar våra förebyggande och avhjälpande underhållstjänster, vilket säkerställer upp till 100 procents tillgänglighet för loken. Vi siktar på att bli en ledande aktör på marknaden för service av moderna lok, och det här är ett viktigt steg i den riktningen, säger Kristina Nyquist, vd för Siemens Mobility AB

Specialiserade järnvägsdepåer är nödvändiga för att möta järnvägsoperatörernas höga krav på inspektion och underhåll. Hallsberg-depån, skapad av företaget i samarbete med Train Alliance – experter inom design och konstruktion av tåg- och järnvägsunderhållsanläggningar – är ett exempel på detta.