PKP Intercity står inför stor loksatsning – Ny teknik tar fart

Polskt Griffin-lok vid stationen Płaszów. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Ryszard Rusak

PKP Intercity, Polens statliga järnvägsföretag, är på väg att förnya sin lokflotta med en stor beställning från Newag AG. Ett erbjudande om 63 flersystemselektriska lokomotiv, med möjlighet att lägga till ytterligare 32, har nyligen presenterats för företaget.

Detta steg är en del av en omfattande uppdatering som kommer att möjliggöra tågresor i hög hastighet upp till 200 km/h.

Dessa nya lokomotiv kommer att kunna manövrera på spår med olika spänningar och är designade för att klara av Europas varierande järnvägsnät. De kommer att vara utrustade med det moderna säkerhetssystemet ETCS Nivå 2 och förväntas få godkännande för drift i sex olika länder, inklusive Polen och Tyskland.

Olika dyra optioner

Det totala projektet, inklusive optionen, uppgår till nästan 3,5 miljarder PLN, motsvarande cirka 800 miljoner EUR. Utan optionen ligger kostnaden på nästan 2,31 miljarder PLN, vilket är ungefär 530 miljoner EUR.

Newag S.A:s erbjudande matchar PKP Intercitys budget för upphandlingen och utvärderingen baseras på kriterier som enhetspriset för leverans av fordon och underhållskostnader. Om allt går enligt plan kan kontraktet undertecknas redan under det fjärde kvartalet 2023, med de första två lokomotiven levererade inom 24 månader.

Utökar med dieselelektriska lok

Denna expansion kommer att bygga på PKP Intercitys befintliga flotta, som redan har beställt 127 elektriska lokomotiver, inklusive både fler- och enkelsystem. Dessutom har man redan tagit emot 30 lok från serien EU160 Griffin och utökat med dieselelektriska lok samt flersystemlok.

Om PKP Intercity väljer att inte utnyttja optionen för de ytterligare 32 lokomotiven, kommer värdet på investeringarna att stiga till 5,2 miljarder PLN. Om optionen däremot utnyttjas, kommer den totala investeringen att landa på omkring 6,4 miljarder PLN.

Denna strategiska utveckling markerar en ny era för den polska järnvägen och förstärker PKP Intercitys position som en ledare inom europeisk järnvägstrafik.

Källa: PKP