36 ton tunga kokiller transporteras med järnvägstransport

DB Cargo Full Load Solutions transporterar kokiller till stålverk i Sverige Foto: DB Cargo Full Load Solution

DB Cargo Full Load Solutions har etablerat sig som en ledande aktör inom hållbara logistik- och transportlösningar och är specialiserade på att samordna transporter av tunga kokiller, med vikter upp till 36 ton, till olika svenska stålverk. Denna typ av gods, som utgörs av gjutformar för flytande metall, är inte bara tungt utan också skrymmande och kräver specifik specialutrustning för att möjliggöra en säker och effektiv transport.

Under det senaste decenniet har bolaget framgångsrikt genomfört dessa transportuppdrag till stålverk runt om i Sverige. För att göra detta möjligt krävs tunglastande vagnar, omfattande lastsäkring av godset och speciella transporttillstånd för sträckor där kokillerna transporteras med lastbil, enligt Per-Ola Fyhr, Forwarding Agent på Full Load Solutions och ansvarig för den operativa delen av transporten.

Transporterna genomförs främst med järnväg, vilket är en central del av företagets dörr-till-dörr-lösningar. Vid de tillfällen då avsändare eller mottagare inte är anslutna till järnvägsspår sker transporten med lastbil till och från terminalen. Trots att bolaget använder lastbil och sjöfart på kortare sträckor är järnvägen det föredragna transportmedlet för dessa tunga och utmanande transporter.

"Vi är stolta över att kunna erbjuda effektiva och hållbara transportlösningar även för mer komplexa transporter. Genom att transportera på järnväg minskar inte bara miljöpåverkan och koldioxidutsläppet, vi undviker även onödig belastning och slitage på våra vägar," säger Peter Nerheden, Account Manager på Full Load Solutions och ansvarig säljare för specialtransporter.

Under de tio år som transporterna har genomförts av Full Load Solutions har ett nära samarbete pågått mellan anställda på flera enheter runt om i Europa. Detta samarbete involverar olika enheter inom Full Load Solutions och även andra delar av DB Cargos omfattande nätverk i Europa