Ändrade förutsättningar gällande Olofströms bangård

Utebliven persontrafik innebär ändrade förutsättningar för Sydostlänkens Öppna hus Foto: Trafikverket

Trafikverket har sedan tidigare bjudit in till ett Öppet hus i Olofström men efter regionernas nej till att bedriva persontrafik på Sydostlänken ändrar förutsättningarna för samråd kring Olofströms bangård.

Trafikverket bedriver för närvarande ett omfattande planeringsarbete för att möjliggöra utbyggnaden av Sydostlänken. De inväntar nu det formella beslutet från de berörda regionerna om hantering av persontrafiken för att därefter snabbt kunna bedöma hur detta påverkar järnvägsprojektets omfattning och utformning.

Inbjudan till det öppna huset i Olofström står kvar men innehållet har ändrats. Trafikverket kommer att finnas på plats även om de i dagsläget inte har svar på hur beskedet kring persontrafik kommer att påverka Sydostlänken.

"Det oväntade beskedet påverkar vår process men vi har ändå bestämt att hålla det öppna huset, för att möta upp allmänhetens frågor. Tyvärr kommer vi inte ha svar på alla frågor. Nu måste vi invänta det formella beslutet för att veta vilken inriktning Sydostlänken ska ha i framtiden", säger Chris Thórisson, projektchef på Trafikverket.

Källa: Trafikverket