Historiskt avtal banar väg för höghastighetståg till Hollywood Burbank Airport

Burbank Airport Station kommer att ligga väster om Hollywood Way och öster om Hollywood Burbank AirportExternal Link. Den raffinerade underjordiska stationen för höghastighetståg kommer att ligga i anslutning till den framtida Hollywood Burbank Airport-ersättningsterminalen External Link, som kommer att ge en möjlighet att direkt länka samman dessa två viktiga transportnav. Bild: California High-Speed Rail Authority,

Kaliforniens myndighet för höghastighetståg, California High-Speed Rail Authority, har nått en överenskommelse med flygplatsmyndigheten Burbank-Glendale-Pasadena för att avskriva en stämning mot höghastighetsjärnvägsprojektet.

Detta öppnar för ett samarbete kring byggandet av en ny tågstation med direkt anslutning till Hollywood Burbank Airport (BUR), som för närvarande utvecklar en ny terminal.

Anslutningen kommer att smidigt länka samman de två snabba transportformerna, vilket främjar intermodala förbindelser i hela södra Kalifornien och längre bort.

Genom förlikning

Brian Kelly, VD för High-Speed Rail Authority, uttrycker sin tillfredsställelse med överenskommelsen:

- Detta avtal speglar det hårda arbete som två offentliga organisationer lagt ned för att tillgodose allmänheten med nya, toppmoderna transportanläggningar och tjänster som uppfyller resenärernas behov – en ny flygplatsterminal kopplad till snabb och säker höghastighetsjärnväg. Avtalet visar ytterligare på vår organisations förståelse att samarbete är det bästa sättet att leverera dessa tjänster.

Genom förlikningen kommer High-Speed Rail Authority och flygplatsmyndigheten att samarbeta om den avancerade designen, byggandet och driften av höghastighetstågstationen intill flygplatsen. Detta för att säkerställa att stationen är kompatibel med den nya terminalen och andra flygplatsfaciliteter.

Tidigare hotat banavsnitt

Avtalet röjer nu vägen för bygget av höghastighetsjärnvägen från Burbank till Los Angeles Union Station, en sträcka som tidigare varit hotad på grund av en miljömässig stämning från flygplatsmyndigheten tidigare i år. Stämningen hävdade att den nya järnvägslinjen kunde hindra flygplatsens verksamhet.

Frank Miller, verkställande direktör för Hollywood Burbank Airport, kommenterar samarbetet:

- Flygplatsmyndigheten uppskattar ansträngningarna från High-Speed Rail Authority att skapa en samarbetsprocess som respekterar utvecklingen av den nya passagerarterminalen och den pågående flygplatsdriften.

Källa: California High-Speed Rail Authority