TSA levererar 56 draggeneratorer för Österrikes högpresterande spårbundna underhållsflotta

De mer än 500 kW starka elektriska maskinerna kommer att levereras i slutet av 2025, för vilka en option på ytterligare 46 generatorer också kan lösas in. Foto: Plasser & Theurer

Den österrikiska järnvägsmaskintillverkaren Plasser & Theurer fick i uppdrag av de österrikiska federala järnvägsbolaget att leverera 56 högpresterande underhållsfordon (21 MultiCrafter för banan, 29 CatenaryCrafter för luftledningen, reparation och montering, samt sex TransportUnits).

För det traditionella Linz-baserade företaget är det den största enskilda ordern i företagets 70-åriga historia med ett ordervärde på över 250 miljoner euro.

Miljövänlig elhybriddrift

Traktionssysteme Austria från Wiener Neudorf levererar totalt 50 dragkraftsgeneratorer TGE 59-33-4, som utgör hjärtat i Plasser & Theurers hybrid E³-drivteknik och möjliggör en miljövänlig elhybriddrift.

Pressmeddelande: Traction Systems Österrike