Många har tyckt till om den gula linjen

Kajsa Nilsson informerar och samlar in synpunkter gällande den gula tunnelbanelinjen. Foto: Region Stockholm

Närmare tvåhundraåttio synpunkter kom in efter samrådet i våras. Både allmänhet och samhällsaktörer har tyckt till om var arbetstunnlar, arbetsytor och en ny depå ska ligga. Nu är alla synpunkter sammanställda och kommenterade.

– Under hela planeringen av Gul linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö informerar vi och samlar in synpunkter. Det är en del av den lagstyrda processen. Synpunkterna, tillsammans med utredningar och analyser, är viktiga i den fortsatta planeringen, säger Kajsa Nilsson Projektledare plan och miljötillstånd. 

Fler steg för Gul linje till Älvsjö: 

  • 18 september – 18 oktober pågår samråd om depåplacering. En ny depå behövs för att tågen på den nya linjen ska kunna servas, städas och parkeras.  
  • Arbete pågår med hur tunnelbanan ska utformas och hur bygget ska genomföras. Utredningar om nödvändiga arbetstunnlar pågår. Påverkan på omgivning, kostnad och byggbarhet vägs in i utredningarna.   
  • I slutet av året kommer ett samråd för att berätta om arbetet så långt- vart och hur tunnelbanan kan byggas med stationslägen, tillfälliga ytor, byggmetod och miljöpåverkan.  
    bild
    Tunnelbanenätet i Stockholm byggs ut med 18 stationer och tre mil nya spår. Bild: Region Stockholm

    2014 röstade 16 000 stockholmare om färgen på den nya linjen mellan Odenplan och Arenastaden – Gul vann. Då var planen en egen linje med skytteltrafik, men det ändrades 2016 och linjen ska istället fortsätta söderut från Odenplan på samma spår som Gröna linjen.

Källa: Region Stockholm