Franska SNCF lanserar Botox- program för att förlänga tågens livslängd

104 TGV-tåg berörs av Botoxprogrammet. Foto: TGV

Som en del av sina hållbarhetsåtaganden har SNCF Voyageurs och dess materialdirektorat åtagit sig att optimera deras användning och livslängd i alla skeden av tågens livslängd.

SNCF Voyageurs siktar på att fördubbla järnvägsfördelningen under det kommande decenniet och möta efterfrågan från fler och fler resenärer som väljer att ta tåget.

För att uppnå denna ambitiösa ökning vidareutvecklar SNCF Voyageurs TGV-flottan genom att sätta extra fokus på att förlänga tågens livslängd. Detta kompletterar de andra åtgärder som har genomförts under flera år:

• Order på 115 TGV INOUI 2025, den framtida nya generationens TGV M;

• Öka OUIGO-flottan från 38 till 50 tåg;

• Intensifiera användningen av rullande materiel.

Uppgradering förlänger livet

TGV-flottan utökades från 363 tåg idag till 410 tåg i juli 2018.

Ändå finns fler TGV-stolar tillgängliga till försäljning idag än för fem år sedan, med en ökning på nästan 10 procent, främst på grund av introduktionen av dubbeldäckade tåg och utbyggnaden av OUIGO-erbjudandet med tåg med högre kapacitet.

Med Botox-programmet lanserar TGV-INTERCITES och Materialdirektoratet ett nytt, kompletterande projekt för att stärka TGV-erbjudandet och därmed möta kundernas efterfrågan.

104 TGV-tåg berörs av Botoxprogrammet

Detta nya program kommer att påverka 104 TGV-tåg som identifierats idag. Dessa 104 stödberättigade tåg kommer att bedömas i slutet av första kvartalet 2024.

De faktorer som tas med i beräkningen när man beslutar om man ska lämna ett tåg är av olika slag: skicket på tågets struktur, metalldelen, pannan och även boggierna och de elektriska systemen.

Med hänsyn till dessa olika element kan tågen delas in i tre kategorier:

1. De som är i perfekt skick och fortsätter att köra men behöver renovering för att förbättra komforten.

2. De som är i ett skick som kräver stora åtgärder för att förbättra driftsäkerheten och renoveringen med tanke på förlängningstiden.

3. De som kräver avskrivning och vars delar är föråldrade (elektroniska komponenter eller chassiskick). Dessa pensionerade tåg används som magasinståg då de innehåller upp till 3 000 potentiellt återanvändbara delar som kan återanvändas för att reparera andra tåg.

Källa: SNCF/TGV