Renoveringsarbeten vid Karlberg station

Projektperioden är september till december 2023. Foto: Trafikverket

Under hösten kommer 2023 utför Trafikverket renoveringsarbeten vid Karlberg station i Stockholm. Betongen i gångbroarna mellan trapphusen och stationshuset är sliten och behöver bytas ut. Reparationerna görs för att inte övriga spår ska skadas och för att säkra trafiken på spåren under bron.

Arbetet inleds i månadsskiftet september-oktober. Mellan 16 oktober och 12 november kommer vi att riva betongplattan på gångbroarna. Störande arbeten kan förekomma dessa veckor. Stationen är idag inte i bruk utan fungerar som reservstation. Dessa åtgärder utförs för att undvika trafikstörningar och för att säkerställa en säker tågtrafik. 

Projektet beräknas vara klart december 2023.

Källa: Trafikverket