Finländska järnvägsprojektet Flygbanan fortskrider i enlighet med regeringsprogrammet 

Det i december 2020 bildade projektbolaget Finlandsbanan Ab har fått nu i uppdrag att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till spårburnaförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats fram till byggstarten. Illustration: Projektet Flygbanan AB - Lentorata Oy

Finländska staten, företrädd av kommunikationsministeriet och i samarbete med finansministeriet, ska inleda förhandlingar med de nuvarande aktieägarna i Finlandsbanan AB för att ändra bolagets syfte så att det endast omfattar planeringen av Flygbanan.

Samtidigt ändras bolagets namn till Flygbanan Ab. Dessutom förhandlas det om de andra ändringar i aktieägaravtalet och bolagsordningen som detta förutsätter.

Snabbjärnväg till flyget

Bolaget ska ha till uppgift att planera Flygbanan mellan Böle och Kervo fram till byggstarten. Bolaget kan dessutom göra eller låta göra utredningar för att identifiera fördelar, olägenheter och andra konsekvenser för beredningen av beslutet om genomförande av Flygbanan.

Dessa utredningar kan innehålla utredningar och undersökningar som går längre än järnvägsplanen och som uppfyller minimikraven i regleringen i syfte att få till stånd en mer tillförlitlig kostnads- och konsekvensbedömning av byggnadsfasen.

Finavia är delägare

Projekthelheten omfattar den så kallade Flygbanan vars planering i juni 2023 erhöll 2,75 miljoner euro i finansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF). Finländska statens andel i bolaget uppgår till 51 procent. Delägare i bolaget är också Finavia Abp, Helsingfors, Tammerfors, Vanda, Tavastehus, Janakkala, Riihimäki, Lahtis, Akaa, Jyväskylä, Uleåborg, Björneborg, Seinäjoki, Vasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Birkala, Ylöjärvi, Karleby och Parkano.

Källa: Finlands  Kommunikationsministerium