Nu satsar byggprojektledningsföretaget på spårburna transportsystem

Annika Hofsten Selin Forsen. Foto: Forsen

Forsen satsar på att stärka sin samlade kompetens inom ledning av spårburna projekt genom att utöka sin verksamhet inom järnväg och spårburna transportsystem.

Sveriges spår- och järnvägar står inför stora förändringar under de närmsta åren. Den resan vill Forsen vara med på. Därför vidareutvecklar de nu sitt befintliga erbjudande och utökar sin kompetens inom järnvägar. Företagets förhoppning är att bli kundernas val av konsultföretag även inom ledning av spår- och järnvägsprojekt.

– Spår- och järnvägssektorn står inför enorma satsningar och spårburen trafik för med sig mycket positivt i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Jag ser fram emot att, med den samlade expertis vi har inom Forsen kunna bidra till hållbart resande och samhällsutveckling i stort säger Annika Selin, vd Forsen

Satsningen inom spår- och järnvägsprojekt kommer bli en fsjälvklar del av bolagets tjänsteutbud inom kommersiella fastigheter, anläggning, bostad, samhällsfastigheter och industri.

– Vi befinner oss i en spännande uppbyggnadsfas av enheten och satsar på att växa och söker därmed fler kompetenta projekt- och byggledare inom spårburna transportsystem säger Robert Ohlsson, affärsenhetschef Forsen

Som ett led i denna satsning välkomnar de sitt senaste tillskott Björn Stoor som har en lång erfarenhet inom järnväg och kommer vara en viktig motor i uppbyggnaden av dessa tjänster.