Järnvägslinjen mellan Ylivieska och Iisalmi strömsätts i slutet av september

Kraftledningen och dess strukturer bär höga och livsfarliga spänningar. Den strömförande sträckan måste beaktas, särskilt vid korsning av järnvägskorsningar med höga specialfordon. En maximal höjd på 4,5 meter är tillåten under kontaktledningen. Foto: Creative Commons Lic. (Pixabay) Kredit: Noverodus

Elektrifieringen av järnvägslinjen Ylivieska - Iisalmi fortskrider enligt plan, meddelar finländska infrastrukturmyndigheten, Väylävirasto. Projektet omfattar byggandet av de elmaster och luftledningskonstruktioner som krävs för att elektrifiera bansträckan.

I arbetet ingår även luftledningen som ska strömsättas i slutet av september.

Ombyggnads- och installationsarbetet för elektrifieringen av sträckan Ylivieska - Iisalmi fortskrider enligt plan. Banan elektrifierades från Iisalmi till Ylivieska och en elektrifierad spårtriangel byggdes i Iisalmi.

Höga och livsfarliga spänningar

Som en del av elektrifieringen av Ylivieska - Iisalmi-banan byggdes luftledningsstrukturer för att möjliggöra elektrifiering.

- I luftledningskonstruktionerna ingår även luftledningen över järnvägen som går längs hela sträckan från Ylivieska till Iisalmi. Luftledningen tas snart i drift, säger Harri Sakki, projektledare på Trafikverket Väylävirasto .

Arbetet är en del av Väylävirastos projekt att elektrifiera linjen Ylivieska - Iisalmi. Byggarbetet på detta projekt fortsätter på sträckan. Den totala längden på sträckan som ska elektrifieras som en del av projektet är 166 kilometer. Elektrifieringen kommer att vara helt klar i slutet av 2023.

Rutten Ylivieska - Iisalmi

Linjen Ylivieska-Iisalmi (154,5 kilometer) är en enkelspårig, icke elektrifierad linje. Under 2018 transporterades 1,5–1,9 miljoner ton gods på sträckan.

Trafiken på denna sträcka bestod av transporter av silt och konstgödsel, transporter av Terrafame och Pyhäsalmi gruvor samt transporter av råvirke. Utöver godstrafik trafikerades sträckan med två par persontåg per dag.

Sträckan Siilinjärvi - Ruokosuo (5,5 km) är enkelspårig och inte elektrifierad. Sektionen används endast för godstrafik och betjänar Yaras produktionsanläggning. Under 2018 transporterades 0,4 miljoner ton.

Vänder i Iisalmi

Det finns ingen spårtriangel mellan sträckorna Ylivieska - Iisalmi och Iisalmi - Kontiomäki, vilket gör att Terrafame-tågen måste vända till exempel i Iisalmi rangerbangård.

Kostnaderna för projektet uppgår till cirka 55 miljoner euro, varav

• Elektrifiering Ylivieska - Iisalmi 44 miljoner euro

• Iisalmi spårtriangel 9,5 miljoner euro

• Elektrifiering av sträckan Siilinjärvi - Ruokosuo 1,0 miljoner euro

Källa Finländska Trafikverket  /Väylävirasto