Finländska städer hoppas att staten ska äga järnvägsstationerna efter svensk modell

Järnvägsstationen i finländska Kerava. Foto: Järnvägsbolaget VR

Tågoperatören VR vill gärna bli av med några av sina passagerarstationer. Stadens tjänstemän föreslår att ägandet av stationsfastigheter löses på samma sätt som fallet är med flygplatser, skriver nyhetssajten Yle Uutiset.

VR:s mål att sälja sina passagerarstationer över hela Finland har väckt diskussion bland städer om en alternativ lösning. VR har uppgett att man kommer att förhandla om försäljning av stationer i första hand med städer och kommuner.

Inte intresserad

Tjänstemän i Åbo och Lahtis säger att många städer inte är entusiastiska över att köpa en stationsbyggnad eller stationsbyggnader. Som ett alternativ presenterar de en modell där staten skulle äga såväl stationsbyggnaderna som spåren.

Situationen är svår för Åbo, eftersom egendomen vid centralstationen blir överflödig när det gäller persontrafik. Stationsplattformar flyttas från sina nuvarande lägen till en annan plats och ett resecentrum är under utveckling där tåg- och busstrafiken skulle köra från samma plats.

– Staden är i alla fall inte intresserad av att köpa stationen, säger Jyrki Lappi, markanvändningsdirektör i Åbo stad till nyhetssajten Yle Uutiset.

Enligt Lappi skulle det inte heller behövas för staden att äga Kupppis station.

I Sverige äger det statliga bolaget ett antal stationer

Markanvändningsdirektör Jyrki Lappi tog nyligen upp frågan vid ett evenemang som rör markanvändning, boende och transportavtal mellan stadsregioner och staten. Representanter för departementen var också närvarande.

Enligt Lappi och Lahtis Alhos uppfattning kunde staten äga stationsbyggnader genom eget bolag på samma sätt som flygplatser. Denna typ av modell används i Sverige, där majoriteten av stationerna ägs av det statliga Jernhusen AB.

Lappi tycker att det är konstigt att Järnvägsstyrelsen inte tagit ansvar för stationstjänsterna för kunder som reser med tåg.

– Vi måste hitta en lösning där staten tar täten. Det skulle kunna förhandlas fram i samarbete med kommuner, städer och VR, säger Lappi.

Genom att avstå från stationerna förbereder VR öppnandet av konkurrens i tågtrafiken. Från företagets sida kan ägandet av stationerna inte koncentreras till en järnvägsoperatör, om andra kommer att verka på spåren i framtiden.

Många städer anser att de var ovilliga att köpa stationsbyggnader redan efter att VR meddelat att stationerna skulle läggas ut till försäljning.

Källa: Yle Uutiset