Förberedelser i delstaten Schleswig-Holstein för kabelbyte av Fehmarsundsbron

Fehmarnsundbron, vy från Großenbrode, ett tåg passerar bron. 2020 beslutade man att komplettera Fehmarnsundbron med en ny tunnel med motorväg och järnväg. Bron är K-märkt och ska behållas för lokal vägtrafik. I samband med planeringen av Fehmarn Bält-förbindelsen beslutades det att Fehmarnsundbron skulle förbli som den är, med en vägkörbana (och två filer) och ett järnvägsspår, men med elektrifiering tillagd på järnvägen. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Holger.Ellgaard -

Reparationsprogrammet på Fehmarsundsbron går in i den heta fasen. Bron är en viktig del av förbindelsen mellan Danmark och Tyskland.  Totalt 80 stödkablar av den välvda konstruktionen kommer att behöva tas bort och bytas ut under de kommande månaderna. Det första repbytet börjar den 25 september enligt ett pressmeddelande från Deutsche Bahn.

I förväg måste trafiken på bron vara avstängd i 15 minuter mellan klockan 05.00 och 06.00 dagligen mellan den 18:e och 29:e september för ytterligare mätningar av kabelkrafterna. Från och med den 18 september börjar även byggarbetsplatsen för att byta ut repen.

Gratis pendelservice

För detta ändamål ska gång- och cykelvägen användas för byggskedet och är stängd för användning. Men för att dessa två målgrupper ska kunna ta sig över bron används en gratis pendelservice.

Reparationsprojektledare Grit Scholz kommenterar:

- Denna pendelservice går var 90:e minut. En buss med cykelsläp går mellan centrum i Strukkamp på Fehmarn och Großenbrode.

16 cyklar, inklusive elcyklar, kan tas per resa. Cykelsläp och lastcyklar kan tyvärr inte transporteras.

Källa: Pressmeddelande Deutsche Bahn