Stadler och EAV har tecknat ett nytt kontrakt för 60 elektriska tåg för regionala transporter runt Vesuvius

Stadler levererar nya tåg till italienska järnvägssträckan Circumvesuviana. Bilden visar stationen Sorrent. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Olaf Baumann

Ramavtalet innebär produktion och leverans av upp till 60 spårbundna fordon. Den första delbeställningen omfattar 16 tåg inklusive deras underhåll under en period av 5 år. Efter kontraktet som undertecknades redan 2021 förlitar sig EAV återigen på hållbara och effektiva järnvägsfordon från Stadler, står det på företagets hemsida.

Stadler har tilldelats kontraktet för det nya anbudet av den italienska järnvägsoperatören Ente Autonomo Volturno (EAV). Det undertecknade ramavtalet omfattar tillverkning och leverans av upp till 60 elektriska multipelenheter för stads- och förortstransporter på det smalspåriga nätet (950 mm) i området kring Vesuvius, som är ett av de vackraste i det italienska järnvägslandskapet.

Köpet finansieras med medel från den italienska planen för återuppbyggnad och motståndskraft (Italian Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR).

Först 16, sedan 40 eltåg

Det första avropet omfattar leverans av 16 tåg, som beräknas vara levererade i juni 2026. De nya elektriska tågen liknar fordonen från ramavtalet som tecknades 2021 för upp till 40 elektriska multipelenheter.

De består av tre vagnar vars lätta aluminiumstruktur bidrar till energieffektivitet. Med en total längd på cirka 40 meter erbjuder de plats för 396 passagerare och har 90 sittplatser.

Tågen är helt barriärfria och har avsedda fack för rullstolar, barnvagnar och cyklar i dörrområdet. Passagerare, inklusive de med begränsad rörlighet, kan enkelt röra sig runt tåget tack vare den breda, barriärfria korridoren i kupén.

Videoövervakning

Åtkomsten är stegfri genom fem breda dörrar på varje sida, vilket gör att passagerare kan ta sig in och ut snabbt och enkelt. Den moderna och ljusa interiören med längsgående placerade säten, full videoövervakning och tydligt synliga varningsindikatorer ökar passagerarnas känsla av säkerhet.

Sex av de 60 tågen är utrustade med system för luftledningskontroll och diagnostik. Tillsammans med tågen kommer Stadler också att leverera system för att effektivisera underhållsarbetet, ett temperaturanalyssystem för tågets hjullager samt ett övervakningssystem för vissa kritiska boggikomponenter, vilket kommer att bidra till att förbättra passagerarnas totala komfort.

Italiens mest natursköna järnvägssträcka

Iñigo Parra, VD för Stadler Valencia, säger:

-Vi är mycket stolta över att EAV återigen har gett Stadler i uppdrag att leverera de nya tågen. Våra tåg hjälper till att utöka utbudet av kollektivtrafik på ett av Italiens mest natursköna järnvägsnät, vilket förbättrar reseupplevelsen för både invånare och turister.

Stadler stärker därmed sin position i Italien inom alla segment av järnvägstransporter. Bland annat har företaget nyligen fått följande beställningar: lok till Trenitalia och spårvagnar till Milano.

Källa: Stadler