Polska tillverkaren av rullande materiel Newag levererar elektriska multipelenheter till Koleje Śląskie

De köpta tågen är bland de modernaste järnvägsfordonen av denna typ som tillverkas i Polen. Impulsy 36WEa är det första polska spårbundna fordonet som har TSI LOK&PAS-certifikat för godkännande, det vill säga de uppfyller de senaste, rigorösa europeiska krock- och hållfasthetsstandarderna. Foto: NEWAG S.A.

Nyligen meddelade Koleje Śląskie sp. Zoo i Europeiska unionens officiella tidning tilldelningen av ett kontrakt för leverans av helt nya elektriska multipelenheter värda 43 miljoner euro till Newag S.A. 

Avtalets föremål är leverans av 3 fyrdelade elektriska multipelenheter EMU:er (elektrycznych zespołów trakcyjnych, EZT) till kunden, tillhandahållande av underhållstjänster för den levererade EZT tills slutförandet av den första P4 av varje levererad EZT, leverans av ett reparationspaket och tillhandahållande av utbildningsåtgärder.

Två styrenheter

Elektrisk multipelenhet, EMU är ett rälsfordon, vanligtvis bestående av två styrenheter (en i vardera änden av fordonet, extremenheter) och mellanenheter baserade på klassiska boggier eller s.k. Jakobs boggier, anpassade för att transportera passagerare.

Tågenheten kännetecknas vanligtvis av ett gemensamt passagerarutrymme längs hela fordonets längd. Används både i tätortstrafik (vanligtvis ett passagerarutrymme) och långväga trafik (separerade kupéer). Den har sin egen framdrivning, som gör att den kan röra sig oberoende på spåren.

Det finns alternativ att leverera upp till 2 extra EZT av samma typ. EZT levereras "Delivered Duty Paid" (DDP) i enlighet med Incoterms 2020.

Källa EU: s officiella tidning