Hur kan specialsmörjmedel bidra till hållbarhet?

Med Klüber Lubrications växellådsoljor kan tågen köra dubbelt så långt innan oljebyte jämfört med ett billigare alternativ. Ett längre oljebytesintervall innebär inte bara lägre kostnader per tillryggalagd kilometer, utan också mindre smörjmedelsförbrukning och därmed mindre koldioxidutsläpp. Men företaget kämpar med att få ut oljan på den svenska marknaden.

– När det kommer till offentliga upphandlingar om smörjmedel, önskar vi att det fanns ett större fokus på hållbarhetsfrågor. Våra produkter har en lång livslängd och är hållbara. Det kostar initialt men lönar sig i längden, säger försäljningsingenjören Björn Johansson.

Klüber Lubrications växellådsolja spelade en huvudroll i bolagets monter på järnvägsmässan Train & Rail. En olja som kan bli en lönsam investering för tågbranschen i Sverige, framhöll Björn Johansson.

– Traditionell växellådsolja för järnvägen i dag kommer oftast ifrån bilindustrin. Och bilindustrin vill ha en billig produkt. De har en basolja med väldigt låg viskositet och tillsätter en viskositetsförbättrare.

Men enligt Klüber Lubrication finns det problem med detta upplägg.

– Om oljan blir påverkad av höga laster, som det oftast är på järnvägen med fulla tåg, då tappar oljan sin struktur, börjar att oxidera och föråldras väldigt snabbt, sa Björn Johansson.

Klüber Lubrication har ett annat upplägg:

– Vi köper en riktigt bra basolja med hög kvalitet från början och tillsätter vårt eget additivpaket. Då får vi inte några problem med åldring och oxidation av oljan. Och det gör ju att du kan köra mycket längre med lägre friktion och energiförbrukning.

Kunder som använt oljan vittnar om lägre friktion.

– Tågtillverkare som använder vår olja har sett att de har haft mindre slitage trots att de kör längre sträckor mellan oljebytena.

Enligt Björn Johansson har Klüber Lubrication tre projekt med växellådsolja på gång i Sverige och fler följer. Men han tycker generellt att det är svårt att nå ut. Han pekar ut reglerna för offentlig upphandling som en bromskloss för företaget på den svenska tågmarknaden.

– Det är ett stort besvär när man har speciella produkter. Jag hoppas att det kan bli en förändring i framtiden så att man även kan ta med livslängd och hållbarhet vid upphandlingar och inte bara lägsta pris, annars stannar teknikutvecklingen av, sa Björn Johansson.
www.klueber.se

bild