Att resa med tåg är fortsatt det mest populära alternativet

Foto: SJ

Trenden att semestra inom Sverige och upptäcka mer både runt knuten och på andra håll i landet håller i sig. En ny Sifo-undersökning som SJ låtit göra visar dessutom på en tydlig ökning i år jämfört med innan pandemin. Tåget är fortsatt det överlägset mest populära sättet att resa bland dem som väljer att åka kollektivt.

Intresset för att resa är generellt stort inför semestern. Sex av tio svenskar (62 procent) planerar att göra en semesterresa i Sverige eller både i Sverige och utomlands. Det är ungefär lika många som 2019 (58 procent).

När man däremot tittar på hur många som väljer att resa enbart inom Sverige syns en tydlig ökning jämfört med 2019. Innan pandemin förändrade våra resmönster uppgav 30 procent att de endast skulle resa inom Sverige. I år uppger en betydligt högre andel, 37 procent av svenskarna, att de väljer att resa enbart inom Sverige.

Bilen dominerar som färdsätt bland de som reser inom landet men att ta tåget är det överlägset mest populära sättet att resa bland dem som väljer att åka kollektivt. Där uppger hela 74 procent att de väljer tåg, 13 procent väljer flyg, 9 procent båt och 4 procent buss.

Av dem som tar tåget väljer 44 procent färdsättet för att det är ett enkelt sätt att resa följt av att tåget innebär klimatsmart resande. Tid för social samvaro, återhämtning och en fika är något många lyfter när de svarat på frågor om hur de tillbringar resan ombord. Det svenskarna föredrar att göra på tåget i sommar är att umgås med sitt resesällskap eller att läsa (50 procent respektive 49 procent). Många lyssnar också på musik (38 procent) eller vilar (33 procent).

"Restiden är en användbar stund, både för den som är ledig nu på sommaren eller den som väljer att jobba från tåget. I företagets egna undersökningar bland resenärerna ser vi också vilken stor betydelse bistron har för att skapa en angenäm och trevlig resa", säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.