Järnvägsföretaget summerar 2022 i sin rapport

Foto: ersson/unsplash

Nyligen publicerades Vossloh Nordic Switch Systems AB hållbarhetsrapport för 2022. Järnvägsföretaget rapporterar om ett år med bland annat den nya hållbara produkten cirkulär spårväxel, ökad närvaro i branschorganisationer, första publicerade miljövarudeklaration för befästningar och dilationer samt högre kravställning på leverantörer.

I hållbarhetsredovisningen summerar järnvägsföretaget ett år av insatser med det översiktliga målet att nå nollutsläpp av koldioxid år 2030 för scope 1 och 2 och med en tydlig plan för scope 3. 

– Vi jobbar också strategiskt med mångfalds-, jämställdhets- och inkluderingsfrågor i hela organisationen, vilket betyder att hållbarhetsarbetet är heltäckande och omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv, säger Susanne Klyft, hållbarhetschef på Vossloh Nordic Switch Systems AB. 

– Vi har integrerat arbetet med hållbarhet fullt ut. Det är inte någon sidoverksamhet hos oss, utan det är likställt allt annat, inklusive ekonomiska resultat, säger Bertrand Gryspeert, VD Vossloh Nordic Switch Systems.

Det som utmärker företagets hållbarhetsarbete är företagets hållbarhetsaspekter. Aspekternas mål är att tillsammans bidra till ett hållbart mobilt samhälle. Rapporten utgår från hållbarhetsaspekterna och varje del redovisas för sig. 

– Vår hållbarhetsredovisning visar hur vi systematiskt arbetar med hållbarhet i varje del av organisationen och hur det därmed blir en naturlig och viktig del i varje medarbetares vardag, säger Susanne Klyft. 

Under året har järnvägsföretaget i tätt samarbete med sina leverantörer tagit fram sin första egna EPD (miljövarudeklaration) på befästningssystem och dilatationer, ett viktigt steg mot att bli klimatneutralt till 2030. 

– Det är centralt för oss att förstå både vår egen och våra leverantörers klimatpåverkan, därför har vi under 2022 tagit fram en miljövarudeklaration som beskriver en produkts miljöprestanda i ett livscykelperspektiv, säger Susanne Klyft.

I ett samarbete med järnvägsentreprenören STG har de börjat producera den helt nya produkten cirkulär spårväxel. 

2022 var året då VNSS bestämde sig för att engagera sig mer i svensk järnväg. 

– Vårt engagemang i branschorganisationer betyder att vi finns med i de samtal som formar framtidens svenska järnväg. Genom att medverka till att branschen blir mer attraktiv, blir vi samtidigt en mer attraktiv arbetsgivare, säger Bertrand Gryspeert, VD Vossloh Nordic Switch Systems.