Arkitekttävling - nya Norrbotniabanan kommer och framtidens Piteå växer

Stadsarkitekt Florian Steiner ledde den livesända rundvandringen genom området tillsammans med Pär Fleuron från Trafikverket. Foto: Maria Fäldt.

Hur kan området runt Sörfjärden utformas på ett bra sätt samtidigt som en ny järnväg ska anläggas och staden växer? Det är frågan som deltagare i den internationella arkitekttävlingen Europan ska försöka leverera bästa svaret på. Nyligen ledde Piteå kommuns stadsarkitekt Florian Steiner och Pär Fleuron från Trafikverket en direktsänd rundvandring i området.

Rundvandringen visade upp tävlingsområdet för deltagare som inte hade möjlighet att vara på plats. Florian Steiner berättar att tävlingen innehåller tre tydliga uppgifter: att bygga vidare på stan, att bygga bort trafikbarriären mellan centrum och södra hamnen samt ge förslag på placering och utformning av ett resecentrum. I slutet av juli ska tävlingsförslagen vara inlämnade och de presentera ett genomtänkt genomtänkt stadsbyggnadskoncept.

Förhoppningen är att få in många tävlingsbidrag som kan ge inspiration och goda lösningar.

– Norrbotniabanan kommer att bli en förändring i stan som berör många. Det finns en del frågetecken att reda ut och här behöver vi verkligen tänka till. Tanken med att vara med i tävlingen är att få in förslag som på något sätt kan vara värdefulla i ett fortsatt arbete, säger Florian Steiner.

Piteå kommun och Trafikverket deltar tillsammans i tävlingen – Piteå kommun utifrån stadsutveckling och Trafikverket utifrån sitt uppdrag av regeringen att planera bygget av järnvägen. Stora delar av området ligger inom den beslutade korridoren för Norrbotniabanan.

Fakta om arkitekttävlingen:
Tävlingen är en internationell arkitektur- och stadsbyggnadstävling för team med deltagare under 40 år. Tävlingen hålls vartannat år, och temat för denna omgång är Living Cities (levande städer).

I slutet av juli skickar deltagarna in sina tävlingsbidrag, och därefter följer ett juryarbete under hösten. Vinnarna utses i december och efter det finns möjligheten att fortsätta utveckla tävlingsbidragen tillsammans med Piteå kommun och Trafikverket.

Källa: Piteå kommun