Planer på att förbättra godsbangården vid Södertälje hamn

Foto: Trafikverket

Trafikverket planerar att bygga om Södertäljes godsbangård som är i stort behov av underhåll. Syftet är att förbättra anläggningens skick, öka kapaciteten och förbättra möjligheterna att hantera godstrafik i Södertälje och Stockholmsregionen.

Trafikverket planerar att rusta upp och bygga ut godsbangården vid Södertälje hamn. Syftet är att förbättra anläggningens skick och öka kapaciteten för godstrafik till Södertälje hamn. Upprustningen och utbyggnaden av godsbangården skapar bättre möjligheter att hantera godstrafik både i Södertälje och i Stockholmsregionen.

Södertälje godsbangård ligger intill Södertälje hamn som är en så kallad godsnod med anslutning till farleden, järnvägen och vägar. Bangården trafikeras främst av godståg som ska till hamnen eller till industrier. I framtiden förväntas tågtrafiken till bangården och hamnen att öka och därför behöver anläggningens kapacitet öka.

Trafikverket håller på att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenörsupphandling. Ombyggnaden av bangården görs i samarbete med kommunen och hamnen.

Planerad byggstart är våren 2024 och projektet beräknas vara klart under 2024.

Källa: Trafikverekt