Snart är järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka elektrifierad

Foto: Trafikverket

Just nu pågår elektrifieringen av järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka på Södra stambanan i Östergötlands län. Målet är att ökad säkerhet och kapacitet och få mer konkurrenskraftiga järnvägstransporter och minskad miljöpåverkan.

Elektrifieringen av järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka tillsammans med andra planerade åtgärder möjliggör ökad kapacitet på järnvägen, både på sträckan Kimstad–Skärblacka samt på Södra stambanan som är en av Sveriges hårdast belastade järnvägssträckor.

Trafikverket planerar för att bygga en elanläggning till en bana där tågen tidigare bara kunnat köra på diesellok. Det gör också järnvägstransporterna mer konkurrenskraftiga och kan leda till en överföring av transporter från väg till järnväg vilket ger ökad trafiksäkerhet på vägen. Miljön vinner ytterligare på att loken byts ut från diesel till el, och närmiljön blir renare och tystare i och med mindre buller och avgaser.

Hösten 2022 påbörjades bygget och nu i vår beräknas projektet att vara färdigt.

Källa: Trafikverket