Beslut: byggstart för utbyggnad av fyra spår Uppsala - Stockholm län

Foto: shubhesh aggarwal/unsplash

Regeringen har nyligen beslutat om byggstarter för en rad infrastrukturprojekt. Bland annat får utbyggnaden av fyra spår från Uppsala till länsgränsen Uppsala/Stockholm förberedas för byggstart 2025–2027.

– Det är många som arbetspendlar mellan Uppsala och Stockholm och Ostkustbanan räcker inte till. Nu ger vi klartecken för att förbereda byggstart av fyrspår för att öka kapaciteten och möjliggöra ökat bostadsbyggande och Arlandas fortsatta tillväxt, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala har kapacitetsbrister samtidigt som arbetspendlingen väntas öka ytterligare. En spårutbyggnad gör det möjligt att hantera pendeltågstrafik och fjärrtrafik åtskilt, vilket innebär möjlighet till stopp på fler lokala platser. Genom utbyggnaden hanteras även befolkningstillväxten och det ökade bostadsbyggandet i Uppsala - och Stockholmsområdet, inklusive Arlandas tillväxt som såväl arbetsplats som internationell flygplats.

Utbyggnaden ingår i den nationella planen för transportinfrastruktur och omfattar byggande av ytterligare två spår mellan Myrbacken och Uppsala C, totalt cirka 23 kilometer dubbelspår. Regeringen har beslutat att utbyggnaden får förberedas för byggstart 2025–2027.

Källa: Regeringskansliet