Haparandabana och plattform anpassas efter finsk tågtrafik

Foto: Trafikverket

För att finska elektrifierade tåg ska kunna gå till Haparanda C på Haparandabanan i Norrbotten, behöver spåren från Laurila till Haparanda elektrifieras. En ny plattform behöver dessutom byggas på Haparanda station vid det finska spåren.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Trafikledsverket/Väylä (Trafikverkets motsvarighet i Finland), Haparanda stad, som äger stationshuset och Länsstyrelsen i Norrbotten, som bevakar byggnadsminnet som finns på stationshuset i Haparanda.

Trafikverket bygger den nya plattformen och anpassar den till dagens krav och standard. Trafikledsverket elektrifierar spåren och anpassar bron över Torneå älv och andra anläggningsdelar. Haparanda stad anpassar byggnaden och andra kringliggande delar. Projektet är EU-finansierat.

 Nu pågår projektering av projektet. Förväntad byggstart är våren 2024 och i oktober 2024 är projektet enligt tidsplanen klart.

Källa: Trafikverket