Kalixfors - Råtsi får ekodukt över Malmbanan

Foto: guillaume coue/unsplash

Trafikverket planerar för att bygga en ekodukt, en bro för stora däggdjur, över Malmbanan mellan Kalixfors och Råtsi, i Kiruna kommun. Syftet är att minska barriäreffekterna och underlätta för renskötsel i området. Järnvägsplanen är fastställd, entreprenör är upphandlad, och nu pågår förberedelser inför byggstart i april.

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och den är mycket viktig för både gruvindustrin och persontrafiken i nordligaste Sverige. Längs sträckan Gällivare – Kiruna sker i dag många olyckor med ren och vilt. Därför arbetar Trafikverket för att minska olyckorna samtidigt som renskötseln ska underlättas och järnvägens barriäreffekt för vilt ska minska.

En viktig del i arbetet är att bygga en ekodukt över järnvägen mellan Kalixälven och den så kallade Råtsitriangeln på Malmbanan strax söder om Kiruna. En ekodukt är en bro som är till för att både stora och små djur ska kunna ta sig över till andra sidan vägen på ett skyddat sätt.

Projektet beräknas vara klart i juni 2024.

Källa: Trafikverket