Antalet obehöriga på tågspåren ökar

Jessica Gow/TT: Historiskt sett är februari en tuff månad för tågen, då vädret sliter på tågen. Arkiv.

Trafikverkets preliminära siffror för månaden visar att 76 439 av 84 091 persontåg nådde sin slutstation i rätt tid. Sammantaget ger det en punktlighet på 90,9 procent.

Det var 0,1 procentenheter lägre än februari i fjol.

Järnvägsbranschens definition av punktlighet är ett tåg som når slutstation i rätt tid plus fem minuter. Sex minuter sent, eller mer, till stationen räknas som försening.

"Sammantaget var februari en månad med mycket trafik men utan större incidenter. Årets andra månad brukar historiskt sett vara rätt tuff med väderförhållanden som sliter på både anläggning och fordon, säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik, i ett pressmeddelande.

Av olika anledningar var 7 652 tåg mer än fem minuter sena till sin slutstation under februari. Av dessa tåg var 825 tåg sena på grund av människor som befann sig i spårmiljön. Ytterligare 600 persontåg blev försenade med upp till fem minuter.

"Tack och lov leder inte varje fall av spårspring till en olycka, men riskerna 'genarna' utsätter sig för är stora. Att de dessutom orsakar förseningar och därigenom får påverkan på ett stort antal människors vardag gör att det är ett beteende som måste få ett stopp", säger Anna Ericsson.