Solnatunnlarna får ny teknisk livslängd på 60 år

Foto: Trafikverket

Under tre somrar i rad, 2021-2023, rustas de gamla och slitna tunnelrören i Solnatunnlarna under Hagalund upp. En tunnel i taget stängs för upprustning under ca 5-6 veckor medan arbetena pågår. Byggstarten var i juli 2021 och hela upprustningen beräknas vara klar nu i juli 2023. 

Solnatunnlarna har tjänat tågtrafiken länge och behöver därför moderniseras och rustas upp. Det första tunnelröret  renoverades sommaren 2021 är det äldsta, det byggdes 1911 och är alltså 110 år gammal. De andra två tunnelrören byggdes 1940 respektive 1965 och är det tunnelrör som Trafikverket kommer att arbeta minst i är från 1990. När arbeten utförs kommer en tunnel i taget att vara helt avstängd. Under den här perioden delar tågtrafiken på övriga tunnlar.

Berget och tunneltaken säkras upp
Upprustningen är omfattande och innebär bland annat att berget och tunneltaken säkras upp och förstärks med ingjutna bultar och sprutbetong. I dagsläget utgörs bergförstärkningen i tunnlarna framförallt av självbärande berg och betongvalv. De bärande betongvalven som finns inne i tunneln har uppnått sin tekniska livslängd och behöver rustas upp för en förbättrad bärighet. Genom att Trafikverket förstärker med ingjutna bultar och sprutbetong blir det ett nytt och säkrare bärande system för tunnlarna.

Ny teknisk livslängd på 60 år
Solnatunnlarna har fyra tunnelrör på södra sidan berget men endast tre på norra sidan eftersom två tunnlar går ihop inuti berget. Tre av tunnelrören är cirka 500 meter långa och det fjärde tunnelröret, som ansluter till en av de andra inne i berget, är cirka 250 meter. När hela upprustningen är klar 2023 har samtliga tunnelrör i Solnatunnlarna säkrats upp och moderniserats, för en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. De två äldsta tunnelrören har då fått en ny teknisk livslängd på 60 år.

Tågtrafiken påverkas
Trafikverkets arbeten har planerats långt i förväg och därför är tågbolagens tidtabeller redan anpassade efter sommarens avstängning. När de stänger av påverkas en stor andel av tågtrafiken som ska norr om Stockholm. Pendeltågstrafiken påverkas i både norr- och i södergående riktning. För dig som reser innebär avstängningen att resan kan ta längre tid än normalt. 

Källa: Trafikverket