Aarsleff Rail bygger spårväg i Köpenhamn

Danske Aarsleff Rail A/S ingick 2018 tillsammans med konsortiepartnerna Siemens AG och Siemens Mobility A/S ett avtal med Hovedstadens Letbane I/S om design, leverans och anlägg av 28 km dubbelspår med kontaktledningssystem samt leverans av 29 tågsätt. Det totala värdet av kontraktet uppgår till 1,9 miljarder DKK.

bild

Design och samarbete
De fysiska spåren av Aarsleff Rails verksamhet på spårvägen är fortfarande relativt blygsamma. Däremot är arbetet med projektering och inköp av till exempel skenor och slipers till största delen färdigställd. Aarsleff Rail projekterar spåranläggning, stationer, stolpar för kontaktledning samt kabeldragning, medan Siemens projekterar strömförsörjning, kontaktledning och signalanläggning.

Spårvägen kommer snart att synas
I augusti 2021 påbörjades banbygget vid det som ska bli spårvägens underhållsdepå och sedan är byggintensiteten ökad. Den 28 kilometer långa spårvägen väster om Köpenhamn står färdig 2025 och kommer medföra en ökad kapacitet för kollektivtrafiken samt länka samman lokal och regional tågtrafik för att minska regionens stora utmaningar med trängsel. När spårvägen är klar förväntas 13 miljoner passagerare årligen.

bild

Mer fokus på totalentreprenader
Aarsleff Rail är kända som specialister på spårbyggnad och elektrifiering. Verksamheten har nyligen genomfört en process för att stärka organisationen inom projektering, upphandling och projektledning. Aarsleff Rail har redan fungerat som totalentreprenör vid flera projekten på danska och norska marknaden och kommer i framtiden at ha även bättra möjlighet att arbeta som totalentreprenör.

bild

Aarsleff Rail i Skandinavien
Aarsleff Rail-gruppen består av Aarsleff Rail i Danmark, Norge och Sverige samt norska Trym Anlegg. Besök vår monter på Train & Rail i Stockholm 25.-27. april 2023 eller klicka på:

www.aarsleffrail.com
www.aarsleffrail.se
www.aarsleffrail.no
www.trym.no/anlegg