AFRY utvecklar sitt erbjudande inom elkraftsystem

AFRY har inlett en strategisk satsning för att utveckla sitt erbjudande inom elkraftsystem för järnväg, spårväg, tunnelbana och elvägar. Målet är att attrahera nya kunder och bidra till branschens kompetensförsörjning.

Arbetet leds av Torbjörn Andersson som är marknadsansvarig för elkraftsystem inom järnväg på AFRY. Han har stor erfarenhet av elkraftteknik, kraftförsörjning och ledarskap efter nästan 40 år inom konsultbranschen, både på beställar- och entreprenadsidan.

– Jag älskar att utveckla verksamheter och bygga starka team med en mix av juniora och seniora medarbetare, säger Torbjörn.

Varför gör AFRY den här satsningen?

– Vi märker av en ökad efterfrågan på kraftförsörjning och elkraftstjänster inom dessa områden. Fortsatt betydande investeringar och kapacitetsförstärkningar i den nordiska transportsektorn för järnväg, spårväg och tunnelbana. De landsvägsburna transporterna elektrifieras genom införande av elvägar med möjlighet till både dynamisk och stationär laddning av fordon. Den pågående utvecklingen innebär en stor efterfrågan på leverantörer med elkraftkompetens som också förstår förutsättningarna för effektiva och miljövänliga transporter.

Vilka tjänster kommer ni att erbjuda?

– AFRY är en helhetsleverantör med kompetens i hela kedjan; från tidiga skeden till eftermarknad. Vi vänder oss mot såväl beställare som entreprenörer inom olika samhällsbyggnadsprojekt i både statlig, kommunal och privat regi. Vi kan även ta oss an multidisciplinära uppdrag.

Vad krävs för att lyckas?

– Vi kommer att arbeta mer strategiskt med att utveckla nya tjänster och attrahera nya kunder. För att lyckas krävs att vi utökar vår organisation och anpassar vårt erbjudande efter marknadens behov.

Vilka utmaningar ser ni?

– Det är stor konkurrens om utbildade elkraftsingenjörer. Genom den här satsningen vill vi synliggöra yrkets attraktivitet och främja kompetensförsörjningen i branschen. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för den som vill arbeta med elkraftsystem i olika typer av projekt, med stöd och coachning från våra erfarna medarbetare.

Vill du veta mer om AFRYs erbjudande inom elkraftsystem, kontakta

bild
Torbjörn Andersson
Torbjorn.anderssson@afry.com

bild