Västkustbanans utbyggnad av dubbelspår Ängelholm - Maria

Dubbelspåret just nu och en blick framåt. Foto: Trafikverket

Bygget av dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria går i en rask takt framåt. Under 2023 färdigställs projektet som i december kommer att avslutas med ett invigningskalas, meddelar Trafikverket.

I Ängelholm används just nu spår 1 och 2 medan spår 3 håller på att byggas. Gångbron över spåren samt mittplattformen är öppen och arbetet med de sista detaljerna vid plattformen pågår. Samtliga nya korsningar där har skiljt järnvägstrafiken från bil, gång- och cykeltrafik har öppnats, ett viktigt arbete som bidrar till högre trafiksäkerhet för de som trafikerar och använder vägarna.

I Kattarp är stationsområdet till stor del färdigt. Stationen har fått en ny korsning där gång- och cykelväg istället går under spåret, stationen har även tillgänglighetsanpassats och försetts med träd, buskar och planteringar.

bild
Kattarps station har fått en planskild korsning där gång- och cykeltrafiken leds under järnvägsspåret. Foto: Trafikverket 

Bygget av Ödåkra station är i full gång och man kan nu skymta hur det nya stationsområdet börjar ta form. Genom Ödåkra går just nu endast ett järnvägsspår och därför kommer mycket järnvägsarbete att äga rum här under 2023. 

bild
Södra rälsgatan i Ödåkra har fått en gång- och cykelväg som går under järnvägsbron. Foto: Trafikverket

Arbetet med att bygga nya Maria station är under full gång och stationen kommer att tas i drift efter tågstoppet i höst, det så kallade Höststoppet. Efter det längre Höststoppen tas det nya spåret i drift och därefter rivs det gamla spåret samt gamla Maria station.

Tågstopp under 2023
Under 2023 kommer Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg C att ha två längre planerade tågstopp. Det första, det så kallade Påskstoppet, kommer att äga rum 13 mars – 10 april med ett förlängt stopp i Ödåkra till och med 28 maj. Mellan 25 september – 3 december kopplas dubbelspåret in och detta stopp är alltså det längre Höststoppet.

Källa: Trafikverket