European Railway Award kunde äntligen mötas på plats igen

Sveriges bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson på European Railway Award 2023. Foto: Tågföretagen

Efter tre år kunde järnvägsbranschen återigen mötas på European Railway Award och denna gång på plats i Bryssel. Årets upplagan är den sextonde och var i regi av CER och UNIFE. På evenemanget deltog flera centrala tjänstemän från kommissionen, representanter från många europeiska järnvägsföretag och organisationer samt EU-parlamentariker.

På plats fanns även Andreas Carlson, Sveriges bostads- och infrastrukturminister som höll ett inledande tal med anledning av det svenska EU-ordförandeskapet. Andreas Carlson lyfte i sitt tal svårigheterna kopplade till det säkerhetspolitiska läget i Europa och kriget i Ukraina. Vidare underströk han även vikten av transporter i dessa utmanande tider och även rådets expandering av fyra europeiska transportkorridorer till Ukraina och Moldavien. Han talade även om transportsystemets betydelsen för Europas konkurrenskraft. Transportsystemet är ryggraden i vår ekonomi och järnvägen utgör här en betydande del. Ministern deltog även i en utfrågning i Europaparlamentets TRAN-kommitté.

Kvällen bjöd även på prisutdelning. Den ukrainska järnvägen (UZ) tilldelades Rail Champion Award med anledning av deras arbete med att hålla järnvägens transporter i gång under det pågående kriget. Tack vare ukrainska järnvägens starka insatts har både civila och soldater kunnat evakueras och nödvändiga resurser har kunnat fraktas in till landet.

Inom satsningen Women in Rail tilldelades Eglė Šimė, vd för LTG Cargo, priset 2023 Rail Trailblazer med anledning av hennes dedikerade arbete att öka antalet kvinnor i branschen i Litauen och för hennes ledarskap under utmanande säkerhetspolitiska tider för Litauen och de baltiska länderna.

Det som fick stort fokus under kvällens tal, diskussioner och panelsamtal är saknaden och behovet av fler kvinnor i branschen, järnvägens betydelse i utmanande tider, behovet av robust och effektiv järnväg i hela Europa samt kommande förordningar och förhandlingar på EU-nivå, bland annat stundande förhandlingar kopplande till TEN-T-nätet.

I övrigt fylldes kvällen av goda samtal och diskussioner med både Andreas Carlson, hans medarbetare från departementet, europaparlamentariker och andra branschrepresentanter, möten som kommer vara värdefulla för Tågföretagens fortsatta EU-arbete.

 

Källa: Tågföretagen