Midwaggon i Ånge får ny ägare

Köparen planerar att driva den nu förvärvade verksamheten i Ånge vidare i oförändrad omfattning, men ser på sikt ett behov av nyanställningar. Foto: SweMaint

Midwaggon i Ånge, som bygger om, underhåller och servar lok, får ny ägare. Nuvarande ägare, Extendo i Färila, säljer verksamheten och fastigheten i Ånge till Kockums Industrier i Malmö. 

Företaget har ett 30-tal anställda i Ånge och omsätter 30 miljoner årligen. 

Köparen äger SweMaint, som är ledande i Sverige när det gäller underhåll av godsvagnar med egna verkstäder på tolv platser från Malmö i söder till Kiruna i norr. Den fasta verksamheten kompletteras med mobila reparationsenheter som täcker hela landet. SweMaint har 260 anställda och omsätter 400 miljoner årligen.  

Tidigare har SweMaint köpt den del av Midwaggon som bedriver godsvagnsunderhåll. Verksamheten i Borlänge övertogs 2017 och den i Ånge 2019.  

Björn Widell, vd i Kockums Industrier kommenterar köpet så här: 

– Vi tror starkt på ökad godstrafik på den svenska järnvägen framöver, inte minst i norra Sverige, och ser en naturlig koppling mellan godsvagnsunderhållet i SweMaint och underhållet av lok i Midwaggon, även om det också finns väsentliga tekniska skillnader. Det är för oss välkända kunder som nu möter oss även på loksidan. Vi tror också att det går att plocka fram en del synergieffekter, inte minst på den administrativa sidan, mellan de båda bolagen. 

Lars Björn fortsätter som VD för Midwaggon. Han kommentar är att: 

– Det här betyder att Midwaggon får en framtid i en miljö som kan godstransporter på järnväg och som är beredd att satsa på utvecklingen av dem. Jag är därför övertygad att både kunder och anställda ser det här som ett positivt steg in i framtiden inte bara för Midwaggon utan också för utvecklingen av godstrafiken på den svenska järnvägen.