Trafikverket har undertecknat miljonavtal

Railway Metrics and Dynamics AB har nu signerat kontraktet med Trafikverket och därmed är avtalet aktivt. Foto: Tom Grünbauer/Unsplash

Railway Metrics and Dynamics AB har nyligen signerat kontrakt med Trafikverket. Innovationsupphandlingen kommer att aktiveras i etapper – och om alla krav uppfylls på vägen är ordervärdet cirka 25 miljoner svenska kronor över en treårsperiod. Ordervärdet för det löpande arbetet i etapperna 1–3 är 7 326 000 svenska kronor.

– Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete med Trafikverket och vet att vår teknologi är helt rätt för den här upphandlingen, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics AB.

Railway Metrics and Dynamics AB har tidigare meddelat att Bolaget tilldelats upphandlingen ”KOM-4015140, Innovationsupphandling – Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen”. Railway Metrics and Dynamics AB har nyligen signerat kontraktet med Trafikverket och därmed är avtalet aktivt.

Kontraktet som idag signerats gäller initialt för uppdrag som sker i två etapper om 6 respektive 12 månader med ett köp av systemet i en efterföljande tredje etapp om 12 månader med option på ytterligare 12 månader.

Etapp 1 har som delmål att ta fram en demonstrationsfärdig systemlösning. I Etapp 2 är delmålet ett operativt system som ska drifttestas i fält enligt de krav som specificeras i projektet. Om systemet efter driftstest uppfyller dessa krav samt är bäst eller bland de system som bäst tillgodoser Trafikverkets behov efter Etapp 2 aktiveras Etapp 3, där Trafikverket, om tillgänglig finansiering så medger, köper informationstjänsten under 12 månader, med option på ytterligare 12 månader.

Cirka 25 miljoner över tre år om alla krav uppfylls
RMD uppskattar det löpande arbetet i etapperna 1–3 till 7 326 000 kr svenska kronor. Det är den så kallade anbudssumman, som också annonserats i Trafikverkets upphandlingssystem. Utöver detta har RMD ett preliminärt indikerat fast pris för ”Köp av informationstjänsten” enligt Etapp 3 om 8 600 000 svenska kronor. Om Trafikverket väljer att utlösa optionen, tillkommer preliminärt ytterligare 8 600 000 svenska kronor plus löpande kostnader under optionstiden.

Trafikverket vill med upphandlingen gå från forskning till nytta och på sikt kunna implementera nya lösningar, metoder och verktyg för att öka säkerheten och punktligheten i sina leveranser. Det betyder att upphandlingen så småningom kommer att övergå i köp av en informationstjänst som kommer att visa aktuell status på banans anläggning.

Affären öppnar för nytt affärsområde
– Den här innovationsupphandlingen betyder mycket för Railway Metrics and Dynamics, eftersom vi får arbeta med en helt ny kundkategori och en affär som är skalbar i hela världen, det vill säga övervakning av fast infrastruktur, berättar Jan Lindqvist.

– Upphandlingen gör att vi kan växla upp affären snabbare än väntat inom detta segment, säger Jan Lindqvist.

Prediktiva informationstjänster för tåg och infrastruktur
Ökad automatisering och digitalisering möjliggör ett mer tillståndsbaserat och prediktivt underhåll av anläggningens tillgångar. Det bidrar till bättre punktlighet och ökad konkurrenskraft.

– Trafikverkets vision med denna upphandling är att skapa en helt ny marknad för informationstjänster i Sverige. Vi är mycket stolta över att få vara med på den resan, säger Jan Lindqvist.

Källa: Railway Metrics and Dynamics AB