AllRail: Sveriges stöd till nattåget Stockholm – Berlin är orättvis konkurrens

SJ Euronight Stockholm - Hamburg Foto: RailTech.com

Alliansen av oberoende passagerarjärnvägsbolag AllRail anser att den svenska statliga operatören SJs planer på att förlänga nattåget Stockholm-Hamburg till Berlin kommer att orsaka orättvis konkurrens, eftersom operatören Snälltåget kör nattåg på samma sträcka på kommersiell basis. Detta samtidigt som SJ får statsbidrag. ”Olaglig korssubvention”, anser AllRail, vilket SJ tillbakavisar. 

RailTech.com meddelar att AllRail, alliansen av oberoende järnvägsföretag för passagerartrafik i Europa, uppmanar Trafikverket och den nya svenska regeringen att ”ta ansvar för den skada som denna illegala korssubventionering kommer att ha på lika villkor i den internationella natten tågmarknad”. SJ förlänger nattåget Stockholm-Hamburg till Berlin från april.

SJ bedriver upphandlad trafik mellan Stockholm och den dansk-tyska gränsen och kommersiell trafik mellan Padborg och Hamburg och kommer från och med april att bedriva kommersiell trafik mellan den dansk-tyska gränsen och Berlin.

Offentligt anbud på nattåg kontra operatör med öppen tillträde
SJ får därmed statligt stöd från Trafikverket för den svenska och danska delen av sträckan. Den vann upphandlingen av tjänsten 2021, efter att den svenska regeringen gav Trafikverket i uppdrag att direktupphandla två nattågslinjer Stockholm-Hamburg och Malmö-Bryssel året innan.

Enligt SJ finns det dock ingen möjlighet till korssubventionering, vilket Dan Olofsson, ansvarig för upphandlad trafik på SJ, sagt till en svensk tidning och bekräftat för RailTech. 

– Nattågstrafiken är noggrant reglerad. SJ rapporterar löpande information om kostnader och intäkter till Trafikverket. Vi får inte överföra medel från den upphandlade trafiken till den kommersiella trafiken. Om vi ​​skulle göra det skulle vi tvingas betala tillbaka betydande belopp till Trafikverket.”

Upphandlingen av nattåget bygger på en överenskommelse av Sveriges tidigare regering mellan Centerpartiet och Liberalerna. Ett av Trafikverkets skäl för en direktupphandling är att det skulle vara det snabbaste sättet att förverkliga nattåget. "Det enklaste sättet till en snabb start av trafiken vore att upphandla en operatör, som själva tillhandahåller den rullande materielen", sa Trafikverket då i ett avslutande dokument.

Redan då framförde den privata operatören Snälltåget kritik . 

– Vi tror på nattågens framtid och välkomnar regeringens intresse för dem, men anser att direktupphandling är fel väg att gå om man verkligen menar allvar med att utveckla nattågstrafiken, säger Carl Adam Holmberg, VD Snälltåget.

bild
Snälltåget Foto: AllRail

Samma väg, olika förutsättningar
Nu när SJ inte bara ska köra till Hamburg utan vidare till Berlin blir linjerna för de två nattågen exakt lika, men inte de ekonomiska förutsättningarna. Nattåget SJ får statsbidrag för en del av exakt samma sträcka som det kommersiellt körda nattåget Snälltåget också trafikerar, medan Snälltåget bara kan förlita sig på biljettintäkter. Snälltåget kör tåg på sträckan under delar av året, mellan mars och november.

Eftersom SJ får subventioner kan SJ erbjuda lägre priser till resenärerna, eftersom de har lägre risk och kan drabbas av förluster på grund av subventionen, säger AllRail och hänvisar till ett färskt exempel på att SJ underskrider Snälltågets priser mellan Sverige och Tyskland och erbjuder plats för mer än halva priset, och en hyttplats för 27 euro mindre.

Enligt AllRail bryter trafikförvaltningen Trafikverket mot det europeiska regelverket om stadsbidrag för tågtrafik. Efter påtryckning svarade Trafikverket till RailTech.com att man vill "avstå från att kommentera ärendet i nuläget".

Delvis subventionerat "inte vägen framåt" för internationell järnväg
Enligt AllRail bevisar hela det här fallet att dessa "Hybrid stöd" där internationella tågtjänster subventioneras för bara en del av sträckan inte är rätt väg framåt. "Det är omöjligt att på konstgjord väg dela upp en internationell tågtrafik i en subventionerad del i ett land och en kommersiell del i ett annat land, eftersom vinsten på sträckan som stöds av statligt bidrag kommer att möjliggöra kompensation för förluster på den kommersiella delen”, konstaterar alliansen. Statligt stöd leder till snedvridning av marknaden och till ett onödigt beroende av subventioner."
Så hur kan internationella (natt) tåg stödjas istället? AllRail efterlyser sänkta kostnadsnivåer för operatörer, genom att sänka eller avstå från infrastrukturavgifter, hjälpa till med upphandling av rullande materiel eller andra åtgärder som sänkt moms och rättvis prissättning av andra system.

Ökande efterfrågan
"I slutändan måste vi se om det här är något vi kan göra lönsamt", sa en talesperson för SJ till Dagens Nyheter när planerna på att åka till Berlin fortfarande var i gång. AllRail konstaterar att till och med SJ själv erkände i Berliner Zeitung, för bara några veckor sedan, att det finns ett "stort intresse för resor mellan Sverige och Tyskland"  .

AllRails juridiska expert Arthur Kamminga: ”Om SJ erkänner detta, varför behöver man då bidrag till sina nattåg? Detta är en fullständig motsägelse. Trafikverket och andra EU:s transportmyndigheter måste äntligen erkänna vikten av rättvis konkurrens och avstå från att äventyra framgångsrika kommersiella tågtjänster med subventionerad konkurrens.”

Källa: RailTech.com