Skånetrafikens resor en uppskattad löneförmån

Foto: Skånetrafiken

Hos Skånetrafiken är det möjligt att köpa periodbiljetter och ge till anställda som löneförmån, något som allt fler företag upptäcker. Förmånen innebär att företagen tar hela kostnaden för biljetten och den anställda bara betalar förmånsskatt. En 30-dagarsbiljett för mellanzon som löneförmån skulle för medarbetare till exempel kostar cirka 294 kronor i stället för 949 kronor.

Nuvarande regler för förmånsbeskattning innebär att företaget behöver betala arbetsgivaravgift på värdet av periodbiljetten, vilket innebär en extra kostnad. Därför har Skånetrafiken tagit fram en ny nivå i företagstjänst som kompenserar och i sin tur gör det lättare för företag att ta steget och erbjuda periodbiljetter till sina anställda.

– Vår vision med Företag Komplett är att en periodbiljett ska vara en naturlig del av anställningen för personer i Skåne. Därför har vi gjort det mer fördelaktigt för företag att erbjuda periodbiljetter som förmån till sina anställda. Det ska vara enkelt att vara ett hållbart företag i Skåne, säger Jim Dahlén Affärsutvecklare på Skånetrafiken.

Mjukvaruföretaget Softhouse erbjuder periodbiljetter sedan 2022 och har även nått nivån Komplett.
– Det har blivit en väldigt populär förmån bland våra medarbetare och det är något vi sticker ut med som arbetsgivare, säger Ola Persson, VD på Softhouse Sydväst. Efter pandemin ville vi göra det enkelt för att få in folk till kontoret igen och detta var ett bra sätt. Dessutom är det en konkret åtgärd för att minska vårt klimatavtryck som arbetsgivare, avslutar Ola.

FAKTA
För att uppnå Komplett behöver företaget köpa periodbiljetter under 3 månader motsvarande en minsta procentuell andel av de anställda företaget har. Det procentuella kravet är olika beroende på i vilken kommun företaget finns.

När företagen blir kompletta så får de ta del av diverse fördelar hos Skånetrafiken.

  • Rätt att använda Komplett Sigillet
  • Gratis "prova på biljett" för nyanställda
  • Kupong på 15 procent av inköpsvärdet att handla nya biljetter för
  • 15 procent Rabatt på infotainment (Skånetrafikens marknadsföringskanaler)

Räkneexempel: Om bolaget exempelvis har 100 anställda och har sitt huvudkontor i Malmö (där kravet för 2022 var 25,4 procent), så behöver de minst ha 25,4 köpta periodbiljetter per månad i genomsnitt under en period av tre månader i rad. De köpta periodbiljetterna måste vara vuxenbiljetter för att räknas.

En 30-dagarsbiljett för mellanzon skulle med löneförmån till exempel kosta för medarbetare cirka 294 kronor istället för 949 kronor. I detta exempel har vi räknat på att medarbetaren har en inkomstskatt på 31 procent.

Källa: Skånetrafiken