Fräståget sätter tänderna i Danmarks räls

Foto: Banedanmark

Nu är Danmarks fräståg tillbaka för att fräsa bort små sprickor i rälsen innan sprickorna växer sig stora. Första stoppet på den stora vinter- och vårturen är rälsen på och runt Stora Bältbron, och sedan åker rälsklipparen på turné över landet.

Fräståget tar bort en stor del av de sprickor som uppstår under årens lopp i rälsens löpkant.

"Fräshjulet på rälsfräsen kan gnaga över en millimeter av skenan per passage. När fräshjulet tar bort sprickorna minskar det risken för rälsbrott, vilket kan uppstå när kraftiga dragpåkänningar uppstår i rälsen på vintern. Detta förlänger livslängden på skenorna." säger Pernille Skovrup, underhållschef på Banedanmark.

Det tar 1-3 pass för att ta bort en spricka i skenan, så rälskäraren rör sig fram och tillbaka på samma plats tills sprickan är borta. På en natts arbete kan rälskäraren fräsa upp till tre ton järn från rälsen och sedan kontrolleras, sorteras och bearbetas järnet innan det återvinns.

Sprickorna, som finns i löpkanten av rälsen, hittas under vårens turer med spårtåget. Mättåget använder virvelström för att hitta sprickorna i rälsens yta och ultraljud för att spåra de inre sprickorna i rälsen.

Arbetar på natten - förbereder på dagen
Fräståget går nattetid för att störa tågdriften så lite som möjligt. Under dagen städas och förbereds det.

"I framtiden kommer det att gå långt fler tåg på spåren och därför är det viktigt med en effektiv underhållsinsats, som ska utföras samtidigt som man stör trafiken så lite som möjligt. Bland annat kommer de olika specialtåg går främst på natten, säger Pernille Skovrup.

Det är bara måttligt bullrigt när fräståget är igång, medan förberedelsen kan orsaka bullerstörningar för grannar som bor nära tågstationen.

Fakta om rälskäraren
Fräståget har två fräshjul och en slipskiva på varje sida. Tågets reshastighet är max 70 km/h på danska räls. När den fräser rälsen går den väldigt långsamt – ända ner till 600 meter i timmen.

Fräståget är nästan 44 meter långt och väger 155 ton med fräsflis. Tåget körs av ett team av internationella experter och det finns en dansk pilot med kunskap om linjerna ombord.